Ga naar de inhoud
Economie

Groter deel winst naar bedrijven, ten koste van werknemers

Beeld © Archieffoto ANP

Van iedere euro die bedrijven in 2016 verdienden, ging 73 cent naar werknemers of zzp'ers die werden ingehuurd. Bedrijven hielden per verdiende euro 27 cent over, hun winst. In 2013 was die verhouding nog 78 cent voor werknemers, 22 voor bedrijven.

Het lijkt natuurlijk alsof er veel meer naar werknemers gaat, maar bedenk dat het om verdiende euro's gaat; wat er overblijft onder de streep. De kosten die bedrijven hebben, zoals lonen, het kopen van machines en de huur van bedrijfspanden zijn daar al vanaf gegaan. De 27 cent is dus pure winst. Werknemers moeten van hun 73 cent nog wél alles betalen: huur, verzekeringen, eten, kleding, enzovoorts, enzovoorts.

Arbeidsinkomensquote: wie krijgt welk deel van de winst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers op een rij zette, schrijft zelf dat de zogeheten arbeidsinkomensquote een belangrijke indicator is om te zien waar de verdiensten van een economie terechtkomen. 

In het cijfer zijn de lonen van brandweermannen, politieagenten, rechters en andere ambtenaren niet meegenomen, omdat de overheid geen winst maakt. 

Thumbnail

Sinds 2003 begon de arbeidsinkomensquote te dalen, maar daar kwam tijdens de recessie in 2008 en 2009 een eind aan. Toen de economie vanaf 2014 weer opkrabbelde en bedrijven weer meer winst gingen maken, daalde het aandeel dat werknemers overhielden van iedere verdiende euro. In 1995 ging van iedere euro nog 81 cent naar werknemers.

"Dit betekent grofweg inderdaad dat werknemers minder profiteren van economische groei", vertelt Peter Hein van Mulligen van het CBS. Tijdens de crisisjaren was dat minder goed te zien, omdat de winst van bedrijven daalde, maar de afgelopen jaren wordt het aandeel van werknemers van wat er verdiend kleiner. "Dat is overigens geen Nederlands fenomeen, je ziet het in alle landen om ons heen", aldus Van Mulligen.

Besteedbaar inkomen stijgt wel

Maar, er is een kanttekening. De lonen veranderen veel minder snel door cao-afspraken dan de winsten van bedrijven. "Toen het slecht ging, ja toen daalde het aandeel van de winsten, nu gaat weer een paar jaar vrij goed en dat zien we terug in de bedrijfswinsten, die weer snel stijgen", verklaart de hoofdeconoom van het CBS.

Thumbnail

En dan nog kanttekening twee: het besteedbaar inkomen van huishoudens groeide in 2016 met 2,3 procent. Dat is zelfs een tikje hoger dan de economie (Bruto Binnenlands product) zelf groeide. "Huishoudens profiteren dus wel degelijk, maar dat is lange tijd niet vanzelfsprekend geweest", vertelt Van Mulligen.

Update: Reactie Dijsselbloem
Het nieuws is koren op de molen van demissionair minister Dijsselbloem van Financiën, die volgens persbureau ANP spreekt van een "trend die niet door moet zetten." Het gaat volgens hem om de vraag welk deel van het inkomen gaat naar mensen die werken en welk deel naar de eigenaren van het kapitaal. En die balans moet volgens hem beter.

Volgens Dijsselbloem is er in heel veel sectoren ook ruimte voor loonontwikkeling, die zijn eerdere pleidooi voor loonsverhogingen nog maar eens herhaalde.