Economie

Overheid laat miljoenen liggen bij verkoop pand Belastingdienst

16 mei 2018 15:14 Aangepast: 16 mei 2018 20:10
Beeld © Rijksvastgoedbedrijf

De overheid had miljoenen euro's meer kunnen verdienen aan de verkoop van een kantoorpand. Dat blijkt uit een zogenoemd casusonderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Om welk kantoorpand het gaat, wil de Rekenkamer niet zeggen. Maar uit openbare bronnen en kadastrale aktes valt af te leiden dat het gaat om dit voormalige pand van de Belastingdienst in Rijswijk.

Het pand stond aanvankelijk voor 11,5 miljoen euro bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in de boeken. In 2010 en 2013 boekte het RVB in totaal 8,5 miljoen euro op de waarde van het pand af.

In 2017 werd het verkocht voor iets meer dan 5,15 miljoen euro aan bouwbedrijf Aegeerts, die het ombouwt tot appartementen. Omdat het toen nog voor 3 miljoen euro in de boeken stond, kon het RVB een boekwinst laten zien van ruim 2 miljoen euro.

Doorverkocht voor miljoenen meer

Ten opzichte van de oorspronkelijke waarde is echter sprake van een boekverlies, van ruim 6 miljoen. De vraag is of dat verlies niet beperkt had kunnen worden, want op dezelfde dag dat het RVB het pand verkocht, verkocht de koper het door voor 9,4 miljoen euro.

Daarmee liep het RVB 4,25 miljoen euro mis. Het vastgoedbedrijf deed volgens de Rekenkamer nog wel navraag naar de achtergronden van de (door)verkoop. Maar er werden door hetzelfde RVB geen onregelmatigheden geconstateerd, schrijft de Rekenkamer.

Niet 102, maar 2 miljoen verdiend

De Rekenkamer keek naar in totaal 83 panden die het RVB verkocht, in de jaren 2014 tot en met 2017. Door het vastgoedbedrijf werd gesteld dat op de verkoop 102 miljoen euro werd verdiend, omdat de verkoopbedragen hoger lagen dan de waarde waartegen de gebouwen nog in de boeken stonden.

Maar de Rekenkamer plaatst daarbij een belangrijke kanttekening. Op veel van de verkochte panden werd in de jaren voorafgaand aan de verkoop extra afgeboekt, voor in totaal circa 100 miljoen euro. Als die extra afboekingen buiten beschouwing blijven, werd aan de verkoop van de 83 panden geen 102 miljoen euro, maar slechts 2 miljoen verdiend.

'Tegen zo hoog mogelijke prijs verkopen'

Het onderzoek van de Rekenkamer staat op gespannen voet met het beeld dat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder van het Rijksvastgoedbedrijf schetste.

Die zei in maart nog 'gebouwen en gronden tegen een zo hoog mogelijke prijs (te willen) verkopen'. "In het belang van de schatkist. In het belang van de belastingbetaler", aldus Knops. "Daar zijn we goed in geslaagd."

'De staatssecretaris heeft wat uit te leggen'

Tweede Kamerleden reageren geschrokken op de bevindingen van de Rekenkamer, zo blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Jessica van Eijs van regeringspartij D66: "Het lijkt erop dat de overheid gebouwen verkoopt voor een spotprijsje waardoor slimme handelaren er miljoenen aan verdienen. Iemand koopt een pand van de overheid en verkoopt het op dezelfde dag met 4 miljoen euro winst. Dit kost de belastingbetaler handenvol geld. Hier heeft de staatssecretaris wel wat uit te leggen."

Haar coalitiepartner Jan Middendorp (VVD) wil net als Eijs het naadje van de kous weten. "​De vraag is of de Rijksoverheid zich bezig moet houden met dit soort financiële constructies.Ik wil exact van de minister weten hoe deze constructie in elkaar zit en waarom hiervoor gekozen is", zegt hij.

Ook regeringspartij CDA is onaangenaam verrast door de constateringen van de Rekenkamer. "De conclusies zijn op z’n minst opvallend en vragen om opheldering", vindt Erik Ronnes.

Update 19:40 uur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt met een verklaring voor het verschil in koopsom. 

Reactie ministerie:

"De doorverkoop betrof niet alleen het object, maar ook een project in ontwikkeling inclusief alle daarbij behorende rechten, plichten, contracten, relaties, et cetera. Waaronder ook de transformatie van kantoorgebouw tot woongebouw en commerciële ruimte. Dit verklaart het verschil in koopsom."

De bestemmingswijziging heeft volgens het ministerie veel eerder plaatsgevonden. "Tussen verkoop van het RVB en de daadwerkelijke notariële levering zit ongeveer 1,5 jaar. In die tijd heeft de koper de bestemming weten te wijzigen. Dit is naar de notaris verantwoord en ook is dit gecheckt door de landsadvocaat. Die trad in het kader van de doorlevering ook op als notaris. Hier zijn geen onvolkomenheden geconstateerd."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van