Ga naar de inhoud
Economie

Raad voor Cultuur wil dat Netflix meebetaalt aan Nederlandse films

Om te voorkomen dat de Nederlandse filmsector wordt weggevaagd door films en series uit het buitenland, moeten buitenlandse bedrijven mee gaan betalen aan Nederlandse producties. Dat kan het best door belasting te betalen over de omzet die ze halen met de verkoop of het uitzenden van films en series in Nederland.

Dat adviseert de Raad voor Cultuur, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst en cultuur. De raad wil ook een minimum aan films en series van Nederlandse makelij in het aanbod van bedrijven zoals Netflix en Amazon Prime. De raad denkt aan een quotum van 15 procent, zegt directeur Jeroen Bartelse tegen de Volkskrant.

De opbrengst van in Nederland vertoonde films en series komt vooral terecht bij exploitanten. De raad wil dat er een zogenoemd 'circulair financieringssysteem' komt in de sector. Een heffing op de exploitatie van mediaproducties die in ons land te zien zijn kan plaatsvinden via bijvoorbeeld abonnementen of verhuur.

Extra belasting

De financiering van het audiovisuele fonds kan gedeeltelijk uit deze heffingen komen. De raad adviseert een percentage van 2 tot 5 procent van de omzet van bedrijven op te eisen. 

"Met een systeem van heffingen en quota kan de Nederlandse audiovisuele sector beter meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van dit soort mediabedrijven heeft veroorzaakt", schrijft de raad. "Ons mediagebruik en het medialandschap zijn in korte tijd sterk veranderd. Hierdoor is de sector onder grote druk komen te staan."

Verder dan EU-voorstel

Het advies van de raad gaat verder dan een voorstel van de Europese Commissie waar sinds 2016 over wordt onderhandeld. De Commissie stelde voor om minstens 20 procent van het aanbod van video-on-demand-diensten uit Europese producties te laten bestaan. Het Europees Parlement ziet liever 30 procent, daar wordt nog over onderhandeld. Een voorlichter van de Europese Commissie verwacht dat er voor juni een besluit is.