Ga naar de inhoud
Economie

Akkoord gesloten: staat handelt aardbevingsschade Groningen af

Beeld © ANP

Groningers die aardbevingsschade hebben door de gaswinning, hoeven binnenkort geen zaken meer te doen met de NAM als zij een schadevergoeding eisen. De instelling van een nieuwe commissie moet daar een eind aan maken.

Vanaf 19 maart kunnen bewoners van het aardbevingsgebied terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De commissie wordt ingesteld door de overheid, maar volgens het ministerie van Economische Zaken gaat die volledig onafhankelijk van de NAM en de overheid functioneren.

Overheid keert schadevergoeding uit

De commissie zal in het vervolg beoordelen wat de oorzaak is van de gemelde schade en wat een passende vergoeding is op basis van de wettelijke bepalingen. Vanaf maart zal de overheid de schadevergoedingen betalen en dat vervolgens verhalen op de NAM.

Ook maakt het voor de schadeafhandeling straks niet meer uit of een gedupeerde precies in het afgebakende aardbevingsgebied woont, iedere melding moet inhoudelijk beoordeeld worden. Tijdens het proces krijgt iedere melder hulp en advies van een zaakbegeleider.

De oprichting van de tijdelijke commissie is, in afwachting van een permanent Instituut Mijnbouwschade, geregeld in een nieuw protocol mijnbouwschade Groningen. Het ministerie van Economische Zaken is het daarover eens geworden met de provincie en lokale bestuurders.

8000 meldingen met spoed behandeld

Tot nu toe konden mensen zich met schade melden bij het Centrum Veilig Wonen, dat in opdracht van de NAM de schadeafhandeling regelde. Die oude regeling stopte op 31 maart 2017, sindsdien zijn er ruim 8000 meldingen blijven liggen. Die worden met spoed overgenomen door de nieuwe commissie.

Daarnaast liggen er nog eens zo'n 6000 oudere meldingen, die nog niet zijn afgehandeld omdat de klagers en de NAM geen overeenstemming konden bereiken over de aansprakelijkheid. De NAM krijgt tot 1 juli de tijd om die schademeldingen 'naar tevredenheid van de bewoners' af te ronden.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de NAM 50 miljoen euro beschikbaar stelt voor een 'snelle en ruimhartige oplossing'. Dat bedrag komt bovenop de 'Schone Lei'-regeling die al bestond. 

Beroep

Namens de nieuwe commissie zal de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de schademeldingen registreren en de schade-experts aansturen. Eventuele vergoedingen worden ook door RVO overgemaakt aan de gedupeerden.

Groningers moeten er trouwens wel rekening mee houden dat de afhandeling van de schademeldingen de komende tijd juist trager verloopt dan gewenst, door het omgooien van de organisatie.

Tegen een besluit van de Commissie Mijnbouwschade is ook beroep mogelijk, daarvoor wordt nog een aparte beroepscommissie opgericht. De leden van beide organen worden benoemd door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.

Bron: RTL Z
Dit is een artikel van