Economie

AFM-bestuurder Anne Willem Kist stapt op

06 augustus 2007 18:48 Aangepast: 06 augustus 2007 20:48

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Anne Willem Kist, bestuurslid van de Autoriteit Financiele Markten, heeft besloten op te stappen bij de financiele toezichthouder. Dat schrijft Kist maandag in een verklaring. Eis van voorbeeldgedrag noopt Kist naar eigen zeggen tot het neerleggen van de bestuursfunctie.

'Van toezichthouders kan voorbeeldgedrag worden verlangd. Met het oog daarop heb ik besloten mijn functie van bestuurder van de AFM neer te leggen', aldus Kist.

Kist is in september 2005 door de minister van Financien benoemd op voordrachten van de Raad van Toezicht van de AFM. De huidige minister van Financien, Wouter Bos, laat in een schriftelijke verklaring weten het besluit van Kist te respecteren.

Ook de Raad van Toezicht en het bestuur van de AFM laten weten het besluit van Kist om wegens een compliance-aangelegenheid zijn bestuursfunctie bij de AFM neer te leggen te respecteren. 'Wij onderschrijven zijn opvatting dat het in gevallen als deze voor een bestuurder van de AFM de koninklijke weg is die moet worden begaan.'

Kist stelt in januari 2007 te zijn begonnen de orientatie om het integrale beheer van zijn hele effectenportefeuille over te dragen aan een vermogensbeheerder die geheel zelfstandig het beleggingsbeleid voert, het zogenaamde vrijehandbeheer.

'In juni heb ik zo'n contract gesloten met een vermogensbeheerder, die ik de bevoegdheid heb gegeven om naar eigen inzicht (i.e. buiten mijn invloed) te handelen. Het contract is geheel in overeenstemming met de AFM-complianceregels gesloten', aldus Kist.

De vermogensbeheerder heeft volgens Kist dan ook naar eigen inzicht bepaald wat er met zijn portefeuille moest gebeuren, namelijk algehele verkoop voor een integrale herstructurering zonder dat hij daar enige invloed op had.

'De uitvoering daarvan heeft helaas niet het beoogde resultaat gehad. Het resultaat had moeten zijn dat ook in de uitvoering van de overgang naar het vrijehandbeheer aantoonbaar vast was blijven staan dat niet ik, maar de vermogensbeheerder de omzetting heeft bepaald. Voor deze gang van zaken draag ik en neem ik de volle verantwoordelijkheid', zegt Kist.

Aan de bestuurder van de AFM mogen volgens Kist de hoogste eisen gesteld worden. 'Daarom heb ik geconcludeerd dat ik, wat er ook zij van mijn bedoeling, niet langer met voldoende gezag als bestuurder van de AFM kan functioneren.'

(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1755; fax: +31 20 710 1875)

`