Economie

AFM bestuurders rekten eigen declaratieregels op

10 mei 2010 13:58 Aangepast: 11 mei 2010 02:02

Bestuurders van de AFM hebben jarenlang de eigen declaratieregels geschonden. Zij declareerden zaken waarin de declaratieregeling niet voorzag, zoals kranten, de telefoonaansluiting thuis en betaaltelevisie in hotels tijdens dienstreizen.

Regels aangepast

Een externe accountant tikte de AFM, de Autoriteit Financiele Markten, herhaaldelijk op de vingers. Dit leidde uiteindelijk niet tot een aanpassing van het gedrag, maar van de regels. Uitgerekend de mensen die er voor moeten zorgen dat bankiers, verzekeraars en financieel adviseurs zich netjes gedragen, namen het zelf niet zo nauw met de regels.

Regeling

Sinds 2004 kende de AFM een declaratie- en faciliteitenregeling voor het bestuur

link 1: Declaratieregeling 2004, (pdf).

Deze beschreef welke kosten bestuursleden mochten declareren en van welke faciliteiten zij gebruik konden maken.

Bestuur

Maar in de jaren na 2004 blijkt het bestuur zaken te declareren waarin de regeling niet voorziet. Zo declareert het kranten, waar de bestaande regeling alleen het declareren van vakliteratuur en vaktijdschriften toestaat.

Ontspanning in hotel

Ook worden nota’s ingediend voor de telefoonaansluiting thuis, terwijl alleen de helft van de gesprekskosten mag worden gedeclareerd. Daarnaast treft de accountant in 2006 en 2007 declaraties aan voor ‘uitgaven voor media en ontspanning bij een verblijf in een hotel (zogenaamde video on demand)’

link 2: Auditrapport (pdf).

Het gaat hierbij om kosten voor betaal-televisie in hotels tijdens dienstreizen. De declaratieregeling uit 2004 is over deze kosten niet expliciet. Maar als algemene regel wordt wel gesteld dat de kosten die vergoed worden kosten zijn ‘die in redelijkheid voor een goede invulling van een bestuursfunctie worden gemaakt’.

Betaal-tv

Of betaal-televisie aan die definitie voldoet, is discutabel. Te meer daar de regeling ook nog stelt dat als ‘een eigen beoordeling van de betrokken bestuurder wordt gevraagd als algemene norm geldt dat de bestuurder met middelen van de AFM om dient te gaan als een goed huisvader’.

Aanpassing regeling

In controles door de externe accountant worden de afwijkingen van de regels herhaaldelijk geconstateerd. Dat zit de AFM niet lekker. Maar in plaats van een gedragsverandering, hebben de kanttekeningen van de accountant een aanpassing van de declaratieregeling tot gevolg.

In september 2008 worden twee nieuwe regelingen goedgekeurd. Eén is met terugwerkende kracht per 1 januari 2007

link 3: Declaratieregeling 2007 (pdf),

en een tweede is per juli 2008

link 4: Declaratieregeling 2008 (pdf).

De eerste regeling is dus meteen al achterhaald.

Kritiek

Maar volgens de AFM is ‘formalisering (van de eerste regeling) noodzakelijk om bevindingen van de externe accountant met betrekking tot de eerste helft van (2008) te voorkomen’. Met andere woorden: de AFM voert met terugwerkende kracht een verruimde declaratieregeling in om nieuwe kritiek van de externe accountant te voorkomen.

In de regeling per 1 januari 2007 wordt geformaliseerd dat ‘specifiek voor de functie benodigde kranten’ voor vergoeding in aanmerking komen, naast vakliteratuur en -tijdschriften.

De AFM vergoedt voortaan 50 procent van de totale kosten van de privé-telefoonaansluiting, dus inclusief het abonnement en 100 procent van de privé-internetaansluiting.

Ontspanning

Ook voor de betaal-televisie wordt iets geregeld. Bestuurders mogen voortaan tijdens buitenlandse dienstreizen bijkomende uitgaven declaren, ‘waaronder uitgaven voor media en ontspanning’ tijdens een verblijf in een hotel.

2008

De tweede regeling is per 1 juli 2008 van kracht en zorgt er vooral voor dat meer mensen onder de regeling gaan vallen: niet alleen de bestuursleden, maar ook twee directeuren. Voor die directeuren gelden op onderdelen wel iets andere voorwaarden.

In de regeling per 1 juli 2008 komt de AFM aan nog een kritiekpunt van de externe accountant tegemoet. De vergoeding van verblijfskosten in het buitenland wordt expliciet beperkt ‘tot de dagen van verblijf in het buitenland die voor het zakelijke doel van de dienstreis redelijkerwijs noodzakelijk zijn’.

Extra verblijf

De externe accountant heeft namelijk declaraties gevonden van hotel-, verblijf- en reiskosten van vijf of zes dagen, terwijl het congres waarvoor de reis gemaakt werd, maar twee of drie dagen duurde.

Het leidt tot de verzuchting dat ‘onduidelijk (is) welk beleid er wordt gevoerd met betrekking tot de datum van vertrek en terugreis voor het bijwonen van bijvoorbeeld een congres’. ‘Om onduidelijkheid te voorkomen’, ‘adviseert’ de accountant om hierover een bepaling op te nemen in de declaratieregeling.

Goedkoper vliegen

In maart en april van dit jaar voert de AFM opnieuw een aangescherpte declaratieregeling in, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010

link 5: Declaratieregeling 2010 (pdf)

. De belangrijkste wijziging betreft het vliegen. In Europa mag voortaan alleen nog maar economy class worden gevlogen, waar tot dusver het duurdere business class gebruikelijk was.

Ook de betaal-televisie wordt nu aangepakt. ‘Uitgaven voor zakelijke media’ mogen bij een verblijf in het buitenland nog wel worden gedeclareerd, maar ‘uitgaven voor niet-zakelijke media en voor ontspanning zijn van vergoeding uitgesloten’. De bestuurders van de AFM moeten betaal-televisie voortaan dus zelf betalen, tenzij het om een zakelijk programma gaat.

Goed huisvader

Hoe de AFM dit laatste gaat controleren, is niet duidelijk. Op de hotelbon staat over het algemeen niet vermeld naar welk betaalkanaal nu precies is gekeken. Het is opnieuw aan de bestuurder zelf om te bepalen of hij zich gedraagt als goed huisvader.

link 1: Declaratieregeling 2004 (pdf)

link 2: Auditrapport (pdf)

link 3: Declaratieregeling 2007 (pdf)

link 4: Declaratieregeling 2008 (pdf)

link 5: Declaratieregeling 2010 (pdf)

Lees ook ons verhaal van 25 maart:

AFM-bestuurders declareren er stevig op los

RTLZ.nl

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`