Economie

'Klimaatwet nodig om CO2-uitstoot op tijd te verlagen'

13 oktober 2016 14:24 Aangepast: 30 juli 2017 03:00
De uitstoot van CO2 moet fors worden teruggebracht, zeggen wetenschappers. Beeld © ANP

In het Nederlandse klimaatbeleid onbreekt een helder langetermijnperspectief. Er is een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen nodig en dat moet worden vastgelegd in een klimaatwet. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Het rapport van de WRR heeft de veelzeggende naam 'Klimaatbeleid voor de lange termijn, van vrijblijvend naar verankerd'. Nu domineert nog een kortetermijnperspectief, aldus de raad: er is te weinig aandacht voor structurele maatregelen.

Om toezicht te houden op het klimaatbeleid en voor advisering en coördinatie zou er volgens de onafhankelijke denktank een Klimaatautoriteit moeten komen die toezicht houdt op een klimaatwet waarin de nationale uitstoot is vastgelegd. 

Europese samenwerking

Het Nederlandse milieubeleid moet volgens de WRR ook in Europees verband worden vastgelegd. In Europa moet het emissiehandelssysteem worden versterkt, terwijl er ook meer coördinatie van het Europese energiesysteem nodig is.

De WRR waarschuwt alvast dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor het complexe vraagstuk.

Afname uitstoot broeikasgas moet veel sneller

Volgens het WRR gaat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg. Tussen 1990 en 2015 was de afname 12 procent. Die daling moet veel sneller gaan verlopen: van 2 procent nu tot 6 procent per jaar tussen 2030 en 2050.

Een daling van 80 procent in 2050 ten opzichte van 1990 is volgens de WRR via technische maatregelen worden bereikt, maar voor een afname met 95 procent is ook een 'significante gedragsverandering' nodig.

Politiek en continuïteit

De WRR haalt en passant ook uit naar de politiek in het rapport. Bezuinigingen, waarvan het resultaat snel zichtbaar is, gaan vaak ten koste van structurele investeringen op de lange termijn. Ook de vele kabinetswisselingen eerder deze eeuw hielpen niet bij de continuïteit van het beleid, aldus de WRR.

Omdat onze economie meer verbonden is met fossiele brandstoffen dan andere landen in Europa, zal voor ons een omslag naar een CO2-arme economie een grotere breuk betekenen.

Emissierechten

In de Europese Unie wordt nu geprobeerd de uitstoot van CO2 te drukken door een prijs te hangen aan emissierechten. De WRR stelt nu voor om een minimumprijs in te stellen bij het veilen van emissierechten. Dit om te voorkomen dat bij een lage vraag naar emissierechten de prijs laag uitvalt.

Landen moeten volgens de WRR niet op eigen houtje een minimumprijs voor de uitstoot van CO2 opleggen. Om te voorkomen dat bedrijven in het ene land benadeeld worden moet er een Europese oplossing komen.

Ook pleit de WRR het beprijzen van de uitstoot ook in andere sectoren dan de industrie uit te breiden.

Betalen voor beschikbaar houden elektriciteitscentrales

Nu betaal je nog voor de energie die je afneemt. Maar dat moet volgens de WRR veranderen als er meer energie wordt opgewekt via zon of wind.

Om de leveringszekerheid veilig te stellen zouden stroomproducenten ook betaald moeten krijgen voor 'het gereed houden van productiecapaciteit' van fossiele brandstoffen. Dat is nodig wanneer er te weinig zon en wind beschikbaar is.

Meer op rtlz.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van