Economie

'Fiscus controleert eens in 100 jaar'

12 april 2012 16:56 Aangepast: 16 april 2012 14:37

De Belastingdienst controleert aangiften nauwelijks, neemt geen actie op fraude en int geen schulden meer onder de 1500 euro.

Reactie van staatssecretaris Weekers

De staat loopt mogelijk miljarden mis.

Dat meldt vakbond AbvaKabo. De werkdruk is door alle reorganisaties en bezuinigingen volgens de bond zo hoog opgelopen, dat het personeel van de Belastingdienst niet anders kan dan aangiften en bezwaarschriften ongecontroleerd goed te keuren.

In februari werd al duidelijk dat de belastingdienst bezwaarschriften ongezien goedkeuren. Nu komt de bond met een hele waslijst van misstanden die de Staat miljarden aan inkomsten schelen. Zo ligt de kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd volgens de Abvakabo inmiddels op eens in de 43 jaar, terwijl de burger uitkomt op minder dan eens in de 100 jaar.

De talloze voorbeelden van verzuim bij de Belastingdienst werden ingebracht door medewerkers van de Belastingdienst. De ambtenarenbond heeft hun rol als klokkenluider overgenomen omdat de medewerkers uit vrees hun baan kwijt te raken, anoniem willen blijven.

Volgens de Abvakabo kan het kabinet-Rutte miljarden aan bezuinigingen wegstrepen door de Belastingdienst beter te laten functioneren. Het aantal correcties op aangiften is gedaald van 611.000 in 2007 naar 182.000 in 2010.

Overzicht van misstanden:

Kinderloze stellen kunnen probleemloos giften aan ‘hun kinderen’ aftrekken.

Huurders kunnen straffeloos verbouwingen of zelfs hypotheekrente als aftrekpost opvoeren.

Wie niet (meer) in Nederland woont kan zich hier wel inschrijven om zo jaarlijks 2 procent AOW op te bouwen.

Schulden tot 1500 euro van particulieren en tot 5000 euro van bedrijven worden niet langer geïnd.

Elektronische 'verklikkers' die aangeven of er iets mis is met een aangifte, worden uitgezet.

Aftrek reiskosten zonder OV-verklaring.

Nauwelijks controle van BTW-aangiften, teruggaven van omzetbelasting worden klakkeloos uitgekeerd.

Het steeds verder ophogen van al dan niet werkelijk gemaakte ziektekosten worden doorgaans zonder meer geaccepteerd.

Volgens medewerkers denken burgers onterecht dat de Belastingdienst inzage heeft in allerlei bestanden. Maar van die digitale koppeling is nog steeds geen sprake.

`