Economie

Verlies Olympische Spelen groter dan 1,8 miljard

15 juni 2012 08:39 Aangepast: 15 juni 2012 09:11

De organisatie van olympische spelen leidt tot een groter verlies voor Nederland dan minister Schippers van Sport wil doen geloven.

Die waarschuwing hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën gedaan in een notitie aan minister De Jager. Het ministerie van Sport noemt een verlies van maximaal 1,8 miljard het meest waarschijnlijk. Maar de ambtenaren op Financiën vinden dit een 'te positieve inschatting', blijkt uit notities in handen van RTL Nieuws. Kijk maar naar Londen, zeggen ze.

Olympische Spelen in Nederland. In 2016 moet ons land een besluit nemen over een kandidaatstelling voor de organisatie ervan in 2028. Maar zo’n groot evenement organiseren kost geld. Veel geld. RTL Nieuws onthulde al eerder dat de investeringskosten geraamd worden op circa 8 miljard euro. Daar staan baten tegenover, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sport. Maar die baten zijn onvoldoende om de organisatiekosten te compenseren: onder de streep resteert een verlies van 1,1 tot 1,8 miljard, becijferden de onderzoekers.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën noemen dit negatief saldo ‘nog een te positieve inschatting van de te verwachten kosten en opbrengsten’. In een notitie ter advisering, waarvan een versie uiteindelijk ook minister De Jager bereikt, stellen de ambtenaren dat de positieve neveneffecten ‘moeilijk in te schatten’ zijn, en dat ‘het juist te verwachten (is) dat geraamde kosten hoger uitvallen of dat door andere onvoorzienheden kosten stijgen’.

Belangrijk gegeven daarbij, aldus de ambtenaren, is ‘dat de kosten voor het leeuwendeel neerslaan bij de overheid, terwijl de baten voornamelijk neerslaan elders in de maatschappij’. Voorbeelden uit onder andere Londen, dat de Olympische Spelen van 2012 organiseert, ‘bevestigen dit’, schrijven ze. ‘Zo schatte men in Londen aanvankelijk een overheidsinvestering van 4 miljard Britse pond’, maar: ‘Dit bedrag is inmiddels bijgesteld naar ruim 9 miljard pond.

Eerder onthulde RTL Nieuws al dat er tussen het ministerie van Financiën en dat van Sport een hoogoplopend verschil van mening is ontstaan over wat er in een kamerbrief over de organisatie van spelen in Nederland moest komen te staan.

Financiën wilde het liefst de investeringskosten (7 á 8 miljard euro) in de brief, en op zijn minst het negatieve saldo van 1,1 tot 1,8 miljard euro. Maar het ministerie van Sport wilde geen enkel bedrag in de kamerbrief noemen, omdat bedragen 17 jaar voor de organisatie van de spelen van 2028 ‘weinig betekenisvol’ zouden zijn.

Ook hierover hebben de ambtenaren van Financiën een andere mening. 'Daar ben ik het uiteraard niet mee eens', en: 'Het strookt totaal niet met de zorgvuldige voorbereiding waar we mee bezig zijn', zo klagen ze onderling. Hoewel Nederland zich pas in de oriënterende fase bevindt van het al dan niet uitbrengen van een bod voor de organisatie van de spelen in 2028, vinden de ambtenaren van Financiën het 'onverminderd van belang om vanaf de beginfase een zo realistisch mogelijke inschatting te geven van de kosten (en baten), en dan met name de kosten voor de rijksoverheid', die als het zover komt misschien wel worden omgeslagen over alle departementen.

Wist je dat wij ook een app hebben?
Daarmee heb je al het nieuws binnen handbereik. Download 'm hier.

Playstore Appstore

`