Economie

Tekort aan hoger opgeleiden Amsterdam

12 juli 2012 14:34 Aangepast: 12 juli 2012 14:38

De grootstedelijke regio Amsterdam kampt met een schaarste aan hoger opgeleid personeel. De verwachting is dat deze schaarste vooral in de dienstensector verder toeneemt.

Voor verdere economische ontwikkeling zal het aanbod van hoger opgeleiden moeten stijgen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012, die donderdag zijn gepresenteerd. Uit de verkenningen blijkt ook dat er een sterke trek gaande is van hoger opgeleiden naar Amsterdam, maar dat dit niet genoeg is om de vraag bij te benen.

De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (Economische Zaken) vreest dat de hoofdstad en de regio straks hoogopgeleide jonge mensen tekortkomen. ,,Het risico daarvan is dat bedrijven wegtrekken. Hoger opgeleiden creëren juist de banen voor lager opgeleiden, die op dit moment zo hard nodig zijn." Amsterdam wil ,,als trekker van de Nederlandse economie" juist buitenlandse bedrijven aantrekken en deze ondernemingen hebben vaak hoogopgeleide werknemers nodig.

De Metropoolregio Amsterdam ontwikkelt zich gunstiger ten opzichte van de rest van Nederland, maar heeft door de onzekerheid op de woningmarkt en het lage consumentenvertrouwen ook te maken met de economische malaise.

Afgelopen jaar groeide het bruto regionaal product 1,5 procent. In 2010 bedroeg de groei nog 2,8 procent. Dit jaar valt de groei naar verwachting terug tot 0,75 procent, terwijl voor de hele Nederlandse economie een krimp wordt voorzien. In 2013 zal de economie in de regio Amsterdam weer aantrekken met 1 procent, is de voorspelling.

De werkgelegenheid ontwikkelt zich matig, met een grotere werkloosheid als gevolg. Naar verwachting stijgt deze in de regio Amsterdam naar 5,8 procent dit jaar en naar 6,5 procent in 2013. De werkloosheid onder hoger opgeleiden is gering.

`