Economie

VEB en Kamer willen inzage omstreden SNS rapport

14 februari 2013 12:39 Aangepast: 14 februari 2013 14:37

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de kamercommissie Financiën willen inzage in een omstreden rapport dat een centrale rol heeft gespeeld bij de nationalisatie van SNS Reaal.

Brief van SNS Reaal van Financiën over de waardering van vastgoed Property Finance

De VEB dringt daar extra op aan nu nieuwe details bekend zijn geworden over de totstandkoming van het rapport. Op 1 februari nationaliseerde de overheid bankverzekeraar SNS Reaal. Het bedrijf werd steeds verder richting een faillissement getrokken door aanhoudende verliezen op een grote portefeuille vastgoedleningen bij het onderdeel Property Finance. Over de te verwachte verliezen binnen die portefeuille was de staat veel somberder dan SNS zelf, als gevolg van een onderzoek dat het ministerie van Financiën had laten uitvoeren door Cushman & Wakefield.

Over de kwaliteit van dat onderzoek ontstond eerder al twijfel, nadat via RTL Nieuws een briefwisseling uitlekte tussen SNS Reaal en Financiën. De briefwisseling maakt deel uit van processtukken die door de landsadvocaat naar de Raad van State zijn gestuurd. Morgen dient daar een beroepszaak waarbij ongeveer 700 partijen de nationalisatie van SNS Reaal aanvechten.

In de brieven die de landsadvocaat naar de Raad van State heeft gestuurd, zijn passages zwart gemaakt. Maar RTL heeft de onleesbare delen kunnen achterhalen. En nu blijkt welke kritiek de top van SNS Reaal precies had op het rapport van Cushman & Wakefield, kritiek die door de VEB zo serieus wordt genomen, dat directeur Jan Maarten Slagter nu toch echt wil dat het rapport van Cushman & Wakefield door Financiën openbaar wordt gemaakt. Ook de vaste kamercommissie Financiën heeft eerder deze week aangedrongen op inzage in het rapport, melden Haagse bronnen. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog

In de ongezwarte brief aan Financiën doet de top van SNS Reaal zijn beklag over de gang van zaken rond de waardering van de vastgoedleningenportefeuille. SNS schrijft het ministerie dat het zelf aan Ernst & Young heeft gevraagd om de portefeuille in kaart te brengen, in het bijzonder de te verwachten verliezen daarop in verband met oninbaarheid (daarmee wordt bedoeld dat leningen niet meer kunnen worden terug betaald door de klanten die ze afsloten).

Het onderzoek van Ernst & Young is volgens SNS Reaal onvoldoende meegewogen en meegenomen door de onderzoekers van Cushman & Wakefield. Het onderzoek van Ernst & Young duurde 16 weken en mede omdat er veel mensen aan hebben gewerkt, kostte het €7 miljoen. Meer dan de helft van de leningenportefeuille van SNS is bekeken. Van de probleemleningen werd zelfs 85% onder de loep genomen. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank keken mee.

Het onderzoek van Cushman & Wakefield duurde volgens SNS Reaal 6 a 7 weken en kostte ongeveer €500 duizend. Cushman & Wakefield bekeek 3900 documenten. SNS Reaal werd naar eigen zeggen niet of nauwelijks bij het onderzoek betrokken en kreeg ook niet de kans om op de uitkomsten te reageren

Cushman & Wakefield is volgens SNS Reaal veel te somber geweest. Hun analyse is uitgegaan van een diepe recessie, waardoor heel veel winkelpanden leeg komen te staan en huurders niet langer in staat zijn om de huur te betalen. Maar die aannames verhouden zich volgens SNS slecht tot de verwachtingen die De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau hebben met betrekking tot de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

SNS waarschuwt ook voor de gevolgen die de waarderingsmethode van Cushman & Wakefield kan hebben voor andere banken met vastgoedleningen. Als die de helft zouden moeten afwaarderen van wat SNS Reaal volgens Cushman & Wakefield moet doen, dan ligt een afschrijving in het verschiet van €16 miljard, op een totale portefeuille van €80 miljard. Uit een bijlage van de brief blijkt tot slot dat 36% van de leningenportefeuille van SNS Property Financie niet rendeert. Ook die informatie wilde het ministerie van Financiën - als nieuwe eigenaar van SNS waarschijnlijk - niet bekendmaken. In de processtukken is deze informatie gezwart.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`