Economie

Knot: grootste prijsdaling huizen achter ons

14 maart 2013 13:02 Aangepast: 15 maart 2013 08:21

Volgens DNB is het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen.

Lagere huizenprijs: 30% minder woonlasten

''De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.'' De Nederlandsche Bank stelt dat het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt is gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen. “De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.’’

“Het grootste deel van de daling ligt achter ons. De huizenprijzen zijn nu 20% gedaald’’, dat stelt Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag van 2012.

“Ik kan niet uitsluiten dat er in de loop van het jaar nog een vervolgdaling komt, maar daarna kunnen we weer omhoog kijken.”

“De huizenmarkt is op zoek naar een nieuw evenwicht. Terwijl de verkrapping van kredietvoorwaarden wijst op een verdere prijscorrectie, suggereren betaalbaarheidsindicatoren voor de ontwikkeling van hypotheeklasten ten opzichte van inkomens dat een verdere daling beperkt kan blijven.”

De netto woonuitgaven van een gemiddelde koopwoning liggen eind 2012 bijna 30% lager dan vier jaar geleden (zie grafiek links). De dalende woningprijzen en de lagere hypotheekrente leveren daaraan de grootste bijdrage, aldus DNB.

Een terugkeer naar de prijsniveaus van voor de crisis zit er echter niet in. "De markt gaat op zoek naar een nieuw evenwicht op lagere niveaus'', aldus Knot. "Als pensioenfondsen ook nog een grotere rol op zich kunnen nemen in de financiering van hypotheken, kan de woningmarkt zelfs een nieuwe impuls krijgen."

Toezicht

DNB heeft vanaf 1999 gewaarschuwd voor de werking van de hypotheekrente-aftrek en de ruime hypotheekverstrekking in de Nederland. Het heeft lang geduurd, maar president Klaas Knot is tevreden dat de Nederlandse politiek de lange termijn onevenwichtigheid aanpakt op de Nederlandse huizenmarkt. “Eindelijk, het is jammer dat het zolang heeft geduurd, maar ik tel mijn zegeningen.” "Er gebeurt in ieder geval iets, ondanks alle weerstand."

“De veranderingen op de huizenmarkt zijn een majeure stap voorwaarts. Het nieuwe kabinet heeft maatregelen genomen om de schuldopbouw van huishoudens te keren. Er is met de nieuwe hypotheekregels van de overheid duidelijkheid richting de consument, die kan weer beslissingen nemen naar de toekomst toe.”

Zeepbel

De huizenprijsstijging van 160% tussen 1990 en 2000 werd gevoed door een forse kredietgroei (260%) en had daarmee kenmerken van een zeepbel, aldus Knot in het jaarverslag: ”juist toen de vermogens hard stegen, stegen ook de schulden.”

“Dit gaf in die periode een krachtige impuls aan de consumptieve bestedingen, ook al vond die vermogenstoename voor de meeste huishoudens alleen op papier plaats. De aanhoudende huizenprijsstijgingen waren een specifiek Nederlands verschijnsel, dat vooral kan worden toegeschreven aan de stimulerende invloed van de hypotheekrenteaftrek en een verruiming van het kredietbeleid van banken.’’

''De gezinsschulden zijn in deze periode meer dan verdubbeld van 76% tot 163% van het netto gezinsinkomen en het balanstotaal van het bankwezen liep op van 190% tot 275% bbp’’.

Correctie

''De gevreesde correctie op de huizenmarkt heeft vervolgens geleidelijk plaatsgevonden, met relatief stabiele prijzen in de eerste jaren van deze eeuw en een prijsdaling van bijna 20% sinds de piek in 2008’’, aldus Knot in het jaarverslag. ''Zoals de prijsstijgingen in de jaren negentig de economische consumptie en productie opstuwden via positieve vermogenseffecten en impulsen aan de bouw en de financiële sector, zo werkt de huidige prijsdaling door in negatieve vermogenseffecten en een afnemende vraag naar bouwactiviteiten en gerelateerde financiële diensten.’’

Beter toezicht

''Deze ontwikkelingen onderstrepen de waarde van een evenwichtige financiële ontwikkeling en van beleid dat overmatige schuldopbouw tegengaat. Daarom is het goed dat de fiscale prikkel wordt verminderd om zo veel en zo lang mogelijk te lenen voor de aanschaf van een eigen huis. De invoering van macroprudentieel beleid draagt hier eveneens aan bij, bijvoorbeeld door de geleidelijke verlaging van hypotheekleningen in verhouding tot de onderpandwaarde en de toekomstige contracyclische buffers in bancaire kapitaaleisen. De balansproblemen van huishoudens en banken worden aldus stapsgewijs opgelost.’’

Jaarverslag 2012

Voor alle liefhebbers, en voor alle studenten macro-economie een must, lees hier het complete jaarverslag van DNB: bij tegenwind wordt harder getrapt (178 pagina's, pdf)

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore