Ga naar de inhoud
Economie

Prijs zonne-energie keldert bijna 60 procent

De prijs van zonne-energie zal in de komende tien jaar spectaculair dalen. De industriële productiekosten voor zonnestroom kunnen zelfs met 59 procent naar beneden.

Dat blijkt uit recent gepubliceerde berekeningen van het Internationaal Hernieuwbare Energie Agentschap (IRENA).

Daarmee zet de trend van steeds goedkoper wordende groene energie zich door, maar vlakt wel iets af. In de afgelopen vijf jaar zijn de productiekosten voor zonne-energie namelijk ook al met 58 procent gedaald. Als het mee zit halen we een zelfde reductie in de komende tien jaar.

Grotere schaal, betere technologie

De kosten per opgewekte kilowatt dalen de komende jaren vooral door schaalvergroting in het productieproces, meer concurrentie in de sector en technologische vooruitgang. De grootste winst is volgens IRENA te halen aan de achterkant van zonnepanelen.

70 procent van de kostenreductie zit hem bijvoorbeeld in de bedrading, de ophangmechanismes en de energieopslag.

Ook windenergie wordt goedkoper

Het opwekken van windenergie kan de komende tien jaar ook een stuk goedkoper worden. Door de dalende productiekosten, hogere capaciteit en lagere onderhoudslasten wordt ook windenergie een stuk voordeliger.

Windmolens op land kunnen per opgewekte kilowatt 26 procent goedkoper worden in het beste geval. Offshoreprojecten hebben helemaal de wind mee. Energieopwekking op zee kan zelfs 35 procent goedkoper zijn in 2025.

Prijzen voor consumenten dalen ook

Uit onderzoek van Milieu Centraal bleek deze maand dat de kosten voor zonnepanelen voor consumenten ook flink zijn gedaald, maar niet zo hard als op industriële schaal. De afgelopen vijf jaar daalden de consumentenprijzen met een kwart.

Hoewel de prijsverlagingen voor consumenten dus wat minder spectaculair zijn, tekent wel dezelfde trend zich af: namelijk dat de productiekosten minder snel dalen dan een paar jaar geleden. 

Heb je geen (plat) dak, maar wel interesse in zonnepanelen? We hebben de alternatieven op een rij gezet.