Ga naar de inhoud
Energie

Duurzame energiebronnen halen kolen in

Beeld © Getty Images

Voor het eerst kan er op de wereld meer energie worden opgewekt met duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen, dan met kolen. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De afgelopen jaren groeiden duurzame energiebronnen aanzienlijk harder dan kolencentrales, die tot nog toe de grootste energiebron vormden. En die groei zet de komende jaren door, verwacht het IEA

Elke twee uur een nieuwe windmolen

Dat komt vooral door de plaatsing van windmolens en zonnepanelen in China. In landen als China komt er elke twee uur een windmolen bij. Daardoor hebben duurzame energiebronnen nu voor het eerst een grotere capaciteit om energie op te wekken dan kolencentrales.

De capaciteit zegt overigens nog niets over hoeveel energie er daadwerkelijk met die bronnen wordt opgewekt. Daarbij blijven kolen nog steeds de nummer 1, mede omdat elektriciteit uit kolen vaak goedkoper is.

2015 recordjaar

Vorig jaar was een recordjaar voor duurzame energiebronnen, becijfert het IEA. Elke dag werden er 500.000 zonnepanelen geïnstalleerd.

Zonnepanelen worden goedkoper, de huidige lage prijzen waren vijf jaar geleden nog ondenkbaar, zegt IAE-directeur Fatih Birol tegen FT. Daarnaast wordt er vanuit verschillende overheden flink geïnvesteerd in groene energie, wat heeft gezorgd voor een sterke groei in duurzame energiebronnen. Onder andere de VS, China, India en Mexico zetten er vol op in.

Verdere kostendaling tot 2021

Voor de komende vijf jaar verwacht het in Parijs gevestigde instituut dat de kosten van zonnepanelen met een kwart zullen dalen en van windenergie op land met 15 procent.

In 2021 zal het aandeel duurzame energiebronnen gegroeid zijn naar 28 procent, verwacht het agentschap. Dan zullen windmolens en zonnepanelen naar verwachting de hoeveelheid energie kunnen opleveren die de Verenigde Staten en Europese Unie op dit moment samen opwekken.