Economie

Weinig werk voor commissie schrijnende gevallen Woekerpolis

21 mei 2013 17:53 Aangepast: 21 mei 2013 18:42

Het ministerie van Financiën heeft een commissie opgetuigd in de verwachting dat deze het niet druk krijgt. Het gaat om de commissie Oosting, die zich moet buigen over de schrijnende woekerpolis-gevallen.

De commissie Oosting moet zich richten op de mensen die door een beleggingsverzekering zo in de problemen komen dat ze er financieel aan onderdoor dreigen te gaan.

Dit blijkt uit een aantal notities en brieven van het ministerie van Financiën, die in handen zijn van RTL Z. Juist vandaag presenteerde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën de commissie schrijnende gevallen nog als één van de manieren waarop geborgd is dat slachtoffers van een woekerpolis schadeloos worden gesteld. Dijsselbloem deed dit in antwoord op vragen van zijn ‘eigen’ PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Dijsselbloem werd bevraagd naar aanleiding van een uitzending van RTL Z, waarin gesteld werd dat de overheid slachtoffers van een woekerpolis in de kou had laten staan. Dijsselbloem zei dat het boek woekerpolissen nog niet gesloten is, en dat een ieder die ontevreden is over bereikte compensatieregelingen naar de rechter, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of de commissie schrijnende gevallen kan, die onlangs is ingesteld.

“Ik heb me met die commissie actief bezig gehouden”, stelde Dijsselbloem. “Die commissie gaat nu aan de slag en we hopen daar een heel aantal van de (probleem)gevallen mee op te lossen, omdat verzekeraars gebonden zijn aan de uitspraak.” Uit ambtelijke notities van december 2012 tot en met maart 2013 blijkt echter dat Dijsselbloem dacht dat er helemaal “geen behoefte meer was aan deze commissie”, omdat de verwachting van het Verbond van Verzekeraars en de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim is dat er “geen tot zeer weinig zaken” in behandeling genomen moeten worden.

De totstandkoming van de commissie verloopt sowieso moeizaam. In december 2012 wordt Dijsselbloem verzocht om contact op te nemen met Marten Oosting, die de commissie moet gaan voorzitten. De minister wordt meteen ook gewaarschuwd: “Niet valt uit te sluiten dat een persoon als (Oosting) een instrument kan worden … om hem naar de inhoud van de al bestaande compensatieregelingen te laten kijken, wat tot gevolg heeft dat het boek niet kan worden gesloten”. RTLZ meldde maandag al dat alle inspanningen van Financiën er juist op waren gericht om het boek wél te sluiten.

De verwachting is dan al dat de commissie “geen tot zeer weinig zaken in behandeling zal krijgen, omdat de schrijnende gevallen reeds door de verzekeraars worden opgepakt”. TrosRadar liet gisteren zien dat dit niet altijd volgens de gemaakte afspraken gebeurd.

Op een notitie van 22 februari 2013, waarin Dijsselbloem geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen met betrekking tot woekerpolissen, maakt de minister over de commissie schrijnende gevallen de opmerking: “Ik had begrepen dat er geen behoefte meer was aan deze commissie…” Maar de ambtenaren wijzen de minister daarop in een notitie van 6 maart 2013 terecht. Er ligt een afspraak tussen verzekeraars en stichtingen dat er een commissie komt, en hoewel de verwachting is dat de commissie het niet druk gaat krijgen, moet ie er toch komen. De commissie wordt vervolgens op 26 april ingesteld, onder voorzitterschap van voornoemde Marten Oosting.

Lees alles in ons dossier Woekerpolis

`