Het drama SNS Reaal

SNS Reaal houdt rekening met gedwongen opsplitsing

06 juni 2013 12:54 Aangepast: 06 september 2015 17:45

SNS Reaal houdt er rekening mee dat het zijn balans van de Europese autoriteiten met 25% tot 60% zal moeten afbouwen, gezien de behandeling van andere financiele bedrijven die staatssteun ontvingen. Dat de Europese toezichthouders ook prijsrestricties opleggen, lijkt de nieuwe bestuurders echter "niet logisch". "Het is heel wel denkbaar dat er meer afgestoten zal moeten worden dan alleen Property Finance. Dat achten wij heel reeel", zei bestuursvoorzitter Gerard van Olphen donderdag tijdens een persconferentie bij de jaarcijfers. Volgens de topman zijn daar meerdere varianten bij mogelijk en is het te vroeg daarop vooruit te lopen. Welk deel van de balans SNS Reaal mogelijk moet afstoten van de Europese Commissie (EC), hangt niet alleen af van het ontvangen bedrag aan staatssteun, maar ook van de mate waarin de bij het bedrijf betrokken partijen al 'pijn hebben geleden', voegt CFO Maurice Oostendorp daar aan toe. Wat dat betreft is SNS Reaal tamelijk bijzonder, volgens de topman. Niet alleen is bij de nationalisatie de bestuurstop vertrokken, maar ook zijn aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders onteigend. Tenslotte betaalt ook de hele Nederlandse bankensector EUR1 miljard mee aan de nationalisering, omdat een faillissement van SNS Reaal de sector anders vele miljarden had gekost onder het depositogarantiestelsel. Verder zal ook de rol van de bank en verzekeraar in het Nederlandse financiele landschap worden meegewogen door de EC. De bestuurders zeggen dat ze het in ieder geval "niet logisch" zouden vinden als er naast een mogelijke opsplitsing ook prijsrestricties zouden worden opgelegd, zoals is gebeurd bij ING en ABN Amro. De concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap zou daardoor verder afnemen, zei CFO Maurice Oostendorp. Zijn eerste indruk is overigens dat de Europese Commissie dat ook niet logisch zou vinden. Bij de nationalisering was het immers mede te doen om het handhaven van de concurrentie. "De redding van SNS als systeembank was deels gedreven doordat SNS als vierde retailbank in Nederland moest blijven bestaan", aldus de CFO. Voor zover er verplicht onderdelen moeten worden verkocht vanwege de ontvangen staatssteun, zal de tijdsduur die SNS Reaal daarvoor krijgt, onderdeel zijn van de onderhandelingen met de Europese Commissie, zegt Oostendorp.

"Het is duidelijk dat een kwartaal na de nationalisering er nog steeds geen kopers staan te trappelen om onderdelen over te nemen", zei Van Olphen over de marktsituatie. In afwachting van de goedkeuring van de Nederlandse staatssteun door de EC, gaat SNS Reaal verder met de afzondering van zijn vastgoedbank Property Finance en de ontvlechting van de overige bank- en verzekeringsactiviteiten. Hierdoor ontstaat dis-synergie, wat betekent dat er meer mensen nodig zullen zijn om dezelfde taken uit te voeren, zeiden de bestuurders. Voor het afbouwen van Property Finance, de probleemdivisie die de oorzaak was van de nationalisering, zullen SNS Reaal en de Nederlandse overheid ruim de tijd nemen, verwacht Oostendorp.

"Er zijn altijd partijen die iets willen kopen met een korting van 40%. Maar het gaat er nu om de portefeuille zo waardevol mogelijk af te bouwen. Ik denk dat de afbouw tien jaar kan duren", aldus de financieel directeur. SNS Reaal waardeerde in de afgelopen twee kwartalen EUR2,8 miljard af op de vastgoedfinancieringsportefeuille, die hierdoor nog voor EUR5 miljard in de boeken staat, in plaats van de EUR8,3 miljard medio 2012. Als de EC akkoord gaat met de overdracht van het resterende risico aan de Nederlandse Staat, dan zal SNS Reaal geen verder verlies meer lijden op dit vastgoed. "Het verlies voor SNS Reaal kan uiteindelijk wel lager uitvallen dan EUR2,8 miljard, en daar zullen we dan ook ons best voor doen", zei Oostendorp. Met de staatsgarantie van EUR5 miljard zou het afgezonderde bedrijf andere financierders moeten kunnen aantrekken. Als de overdracht van de vastgoedbeheerorganisatie aan de staat een feit is, zal de kapitaalratio van de bank verbeteren tot 15,6% aan het einde van het eerste kwartaal. Voor het einde van 2012 wordt deze ratio pro forma 14,9%, wat bovengemiddeld sterk is voor een Nederlandse bank.

De nationalisatie, waarbij de Nederlandse overheid in totaal EUR3,7 miljard investeerde in de financiele groep, verbeterde ook de double leverage van de holding tot 105%, van 127%. Over 2012 werd een jaarverlies geboekt van EUR972 miljoen, door bijzondere waardeverminderingen bij Property Finance van EUR941 miljoen. De winst op de overige activiteiten in 2012 werd tenietgedaan door bijzondere posten van EUR602 miljoen negatief, waaronder afboekingen op goodwill bij het verzekeringsbedrijf. De perspectieven van met name het levensverzekeringenbedrijf zijn niet meer dezelfde als bij de overnames uit het recente verleden van Axa en Zwitserleven, lichtte Van Olphen toe. De solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf heeft sterk geprofiteerd van de recente wijziging van de berekening van de toekomstige verplichtingen, die is toegestaan door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege de extreem lage marktrente. Omdat verzekeraars mogen uitgaan van een stijging van de rente naar een vast gemiddeld niveau van 4,2% op de zeer lange termijn, kwam de solvabiliteit uit op een redelijk gezond niveau van 176%. Zonder de 'ultimate forward rate' zou de solvabiliteit echter 54 procentpunt lager uitvallen, wat een zeer magere 122% zou opleveren. Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore