Onmogelijke keuzes in pensioenwet

Kabinet wil meer risico's nemen met pensioenen

04 juli 2013 11:54 Aangepast: 06 september 2015 12:37

Ons pensioen wordt mogelijk nog onzekerder. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van RTL Z. Staatssecretaris Klijnsma wil dat pensioenfondsen meer risico's gaan nemen bij hun beleggingen, om te compenseren voor inflatie.

Ons pensioen wordt mogelijk nog onzekerder. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van RTL Z. Staatssecretaris Klijnsma wil dat pensioenfondsen meer risico's gaan nemen bij hun beleggingen, om te compenseren voor inflatie.

De pensioenfondsen mogen ook het bestaande pensioensysteem blijven hanteren. Maar de fondsen moeten dan zo zeker (risicovrij) beleggen, dat het verhogen van de pensioenen met de inflatie vrijwel onmogelijk wordt. 

Door de plannen van Klijnsma wordt het nieuwe pensioencontract dat op 1 januari 2015 moet ingaan een waar casinopensioen. In de wet komt te staan dat pensioenfondsen ieder jaar minimaal de inflatie moeten vergoeden -  minder mag niet - of moeten afstempelen, dat wil zeggen: het pensioen verlagen.

Fondsen moeten meer risico nemen
De pensioenen kunnen worden verhoogd volgens staatssecretaris Klijnsma: “door te beleggen in titels met een hoge rendementsverwachting.”

“Een hoger verwacht rendement kan alleen worden behaald door ook meer risico’s te accepteren,” schrijft ze in een nog vertrouwelijk document in handen van RTLZ. In deze zogenoemde memorie van toelichting op de nieuwe wet, staat dat het voor de deelnemers vooraf al duidelijk is “wat ze kunnen verwachten als het mee- of tegenzit op de financiële markten.

In het nieuwe systeem is het de pensioenfondsen niet toegestaan 'om een indexatiemaatstaf te hanteren die lager is dan de prijsindexatie'. Dat betekent  dat de pensioenen jaarlijks mee moeten gaan met de inflatie. Zo behouden gepensioneerden gagarandeerd hun koopkracht. Nu wordt van een pensioen alleen het bedrag gegarandeerd.

Direct reageren
Pensioenfondsen mogen in slechte tijden de pensioenpremies niet meer verhogen, anders gaan beleggen of jarenlang niet meer indexeren, ze moeten bij tegenvallers meteen de pensioenaanspraken verlagen. Tegenvallers moeten in rekening worden gebracht bij de gepensioneerden en deelnemers. De fondsen mogen de pensioenverlagingen daarna wel uitsmeren over 10 jaar.

In het nieuwe pensioencontract moet volgens het kabinet precies komen te staan welke risico’s worden gelopen en wie het risico draagt, over het algemeen de deelnemer. Doordat de pensioenfondsen mogen kiezen voor meer risico, is er een hogere kans op hoge rendementen waar de deelnemers van kunnen profiteren, hun pensioen en pensioenaanspraken worden dan verhoogd met meer dan inflatie. Tegelijkertijd leidt een hoger risicobereidheid ook tot een hogere kans op tegenvallers.

Toekomstbestendiger worden
De komende 2 maanden zal de volledige pensioenpolder meepraten over de nieuwe wetgeving, die eind dit jaar klaar moet zijn en op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Klijnsma hoopt dat de pensioenen door alle maatregelen toekomstbestendiger worden.

RTLZ
`