Declaraties AFM

Bestuurder AFM: tonnen voor forensen

11 januari 2013 08:57 Aangepast: 16 september 2017 23:51

De AFM heeft aan één bestuurslid in vier jaar 249.000 euro aan reiskosten vergoed voor voornamelijk woon-werkverkeer.

Dat blijkt uit overzichten die de gedragstoezichthouder van de financiële sector heeft opgesteld op verzoek van RTL Z. De AFM betaalde de bestuurder in augustus 2008 een verhuisvergoeding van 50.000 euro, onder meer om de reiskosten te verminderen. Maar ook na de verhuizing bleef de bestuurder een grootverbruiker van chauffeursdiensten, zo blijkt uit de overzichten.

RTL Z besteedde al eerder aandacht aan het bestuurslid, nadat het in 2010 gevraagd had om alle bestuurdersdeclaraties uit 2008 en 2009. Toen bleek de bestuurder, die in mei 2008 in dienst kwam, in 2008 voor ruim 37.000 euro gebruik te hebben gemaakt van chauffeursdiensten en in 2009 voor een bedrag van ruim 57.000 euro.

Dat kwam, zo luidde het toen, omdat de bestuurder in Hoensbroek woonde en in Amsterdam werkte. Hij liet zich elke ochtend door een chauffeur uit Eemnes thuis ophalen. Die chauffeur reisde dan eerst vanuit Eemnes met het openbaar vervoer naar Hoensbroek, in het zuiden van Limburg, om daar in de directieauto te stappen en de bestuurder naar Amsterdam te rijden.

's Avonds ging het dan in de omgekeerde richting, tenzij de bestuurder bleef overnachten in een hotel. Toen de chauffeur een keer strandde op het station in Heerlen, werd besloten om hem voortaan een kleine auto te laten huren om zo vanuit huis naar Hoensbroek en terug te kunnen rijden. De kosten hiervoor werden doorberekend aan de AFM.

Toen RTL Z in 2010 over de zaak berichtte stelde de AFM dat de bestuurder inmiddels verhuisd was. Hij had daarvoor een verhuisvergoeding gekregen van 45.000 euro en ook de kosten van de verhuizing zelf (€ 5.264,82) kreeg hij vergoed. Het argument voor de verhuisvergoeding was onder meer dat reis- en verblijfkosten beperkt zouden worden.

Maar de verhuizing zorgde er niet voor dat de inhuur van chauffeursdiensten afnam. Integendeel. De kosten daarvoor liepen alleen maar op. De verblijfskosten daalden wel, want de bestuurder hoefde niet meer te overnachten in een Amsterdams hotel. Maar per saldo was de AFM duurder uit, want aan chauffeursdiensten was de AFM zoveel meer kwijt, dat het wegvallen van verblijfskosten te niet werd gedaan.

De verhuizing zelf vond al in de zomer van 2008 plaats, blijkt nu uit nader onderzoek van RTL Z. De betrokken bestuurder kocht toen een woning in de buurt van Culemborg, 70 kilometer onder Amsterdam. De verhuisvergoeding werd rond 25 augustus 2008 overgemaakt, zo blijkt uit een memo dat in handen is van RTL. In september 2008 werd daarnaast de rekening van de daadwerkelijker verhuizing aan de bestuurder betaald.

Door de verhuizing werd de afstand tussen woning en kantoor fors kleiner (140 kilometer). Maar de reis- en verblijfskosten namen in de jaren na 2008 dus alleen maar toe. De betrokken bestuurder zelf heeft met ingang van 1 augustus 2012 een andere baan en is dus niet langer in dienst bij de AFM. Ook over een deel van 2012 werden de kosten van zijn chauffeursdiensten door de AFM vergoed, maar hoeveel wordt pas in februari van dit jaar duidelijk. Dan maakt de AFM alle gedeclareerde kosten van het bestuur over de eerste helft van 2012 openbaar.

De AFM laat in een reactie weten dat de betaalde bedragen niet in strijd zijn met de eigen declaratie- en faciliteitenregeling. Bestuursleden hebben volgens die regeling de mogelijkheid om gebruik te maken van chauffeursdiensten voor al hun reizen, inclusief woon-werkverkeer. De AFM heeft zelf één chauffeur in dienst, maar die rijdt vooral voor de voorzitter. Als andere bestuurders een chauffeur willen inschakelen wordt deze extern ingehuurd. Dat heeft als voordeel dat deze ook weer ontslagen kan worden als de bestuurder vertrekt.

Over de verhuisvergoeding merkt de AFM op dat deze het gevolg is van individuele afspraken met een individuele bestuurder in een individuele situatie. De 45.000 euro waren ter compensatie van de kosten van de aankoop van een nieuwe woning die aanzienlijk dichterbij het kantoor van de AFM zou zijn dan de toenmalige koopwoning in Hoensbroek. Eisen met betrekking tot een maximale afstand tussen kantoor en woning zijn daarbij niet gesteld.

De vier huidige bestuursleden van de AFM zijn relatief terughoudend met het inhuren van chauffeursdiensten. Wie de in rekening gebrachte bedragen over de laatste zes maanden van 2011 bekijkt, komt tot de conclusie dat de voorzitter van de AFM, Ronald Gerritse, de grootverbruiker is.

Gerritse was in zes maanden tijd 11.000 euro kwijt. Dit bedrag is voor de inhuur van een externe chauffeur. De AFM heeft zelf ook een chauffeur in dienst, voor vier dagen in de week. Deze chauffeur rijdt vooral de voorzitter.

Voor twee andere bestuurders was de AFM in de tweede helft van 2011 respectievelijk 2500 en 3000 euro kwijt. Eén bestuurder is wel heel terughoudend. Harman Korte kostte de AFM niet meer dan 400 euro in zes maanden tijd.

 

 

 

`