Economie

NVM: Boeren hebben financieringsproblemen door onzekerheid

23 juli 2013 12:06 Aangepast: 06 september 2015 12:41

De boerenmakelaars van de NVM zijn niet blij met politiek Den Haag en Brussel. “ze moeten op korte termijn helderheid verschaffen over mestwetgeving, melkquotum, suikerquotum, en dierrechten.”

De Nederlandse boeren kunnen nu geen langetermijnbesluiten nemen, aldus de NVM. “De agrarische ondernemers lopen door deze onzekerheid tegen financieringsproblemen aan omdat de banken maximale zekerheid willen”, aldus de makelaarsvereniging bij de cijfers over het eerste halfjaar van 2013.

Uit de cijfers blijkt dat de markt voor agrarisch en landelijk vastgoed last heeft van tegenwind, maar dat er zeker ook lichtpunten zijn en kansen liggen. De toekomstverwachting voor akkerbouw- en melkveebedrijven is bijvoorbeeld goed en om die reden wordt er in beide sectoren geïnvesteerd, zo blijkt uit de NVM-cijfers. 

“Boeren kopen grond bij en breiden uit of verplaatsen naar gunstiger gelegen objecten. Courante objecten verkopen redelijk tot goed voor een stabiele of licht stijgende prijs. Het aanbod en de vraag zijn redelijk beperkt, maar houden elkaar in evenwicht”, aldus voorzitter Van der Waaij. In de melkveehouderij heerst onzekerheid over de gevolgen van het afschaffen van het melkquotum, en met name of er dierrechten komen.Deze onduidelijkheid over beperkingen voor de melkveehouderij, nadat ook het melkquotum al wordt afgeschaft, heeft als effect een stroeve financiering. 

“Banken weten namelijk ook niet hoe de regelgeving met betrekking tot de melkproductie uit zal werken”, stelt de A&LV-voorzitter. “Ook is er onzekerheid over wetgeving rond mestverwerking. Hierdoor kopen melkveehouders alvast grond om niet afhankelijk te worden van mestquota en, als eventuele dierrechten gerelateerd worden aan het aantal hectares landbouwgrond, om minder beperkt te zijn in het aantal te houden dieren.” De prijs van melkquotum is in de eerste drie maanden van 2013 gedaald, te verklaren door het naderende einde van het melkquotum per 2015. In de afgelopen drie maanden is er echter weer een lichte stijging te zien in de melkquotumprijzen door het krappe aanbod, weet de NVM.

De agrarische vastgoedmarkt – de aan- en verkoop van complete agrarische bedrijven - verloopt enigszins stroef, aldus de makelaars. “Dit komt enerzijds door het ontbreken van kopers”, zegt voorzitter Van der Waaij. “Anderzijds komt het ook doordat benodigde vergunningen rond de omgevingswet en de natuurbeschermingswet (Nb-wet) moeizaam worden verstrekt."

`