Harde sanering bij ProRail

ProRail schrapt 600 banen

08 oktober 2013 15:42 Aangepast: 06 september 2015 13:06

Spoorwegbeheerder ProRail moet de komende 3 jaar hard saneren. Ongeveer 15 procent van het personeel (600 man) gaat eruit van 2014 tot en met 2016. Dat bevestigen diverse bronnen en ook ProRail zelf aan RTL Z. Bij ProRail werken nu 4200 mensen.

ProRail moet zo’n 250 miljoen euro besparen van het kabinet. De kosten per treinkilometer moeten met 20 procent omlaag. ProRail, verantwoordelijk voor het Nederlandse spoornetwerk, moet daarbij structureel besparen op het hele apparaat, op beheer en onderhoud en op eenmalige projecten.

ProRail moet samen met de NS 160 miljoen euro (inclusief btw) per jaar besparen op het hoofdrailnet. Het ProRail-aandeel hierin is 110 miljoen euro per jaar.

ProRail zegt zelf niet te bezuinigen op het onderhoud. Er moet tot en met 2018 zo'n 48 miljoen euro worden bespaard. Dat kost 600 banen, van 4200. De belangrijkste reductie vindt plaats bij de centrale stafafdelingen en directe ondersteuning van de bedrijfsonderdelen.

FNV gaat ervan uit dat ProRail het huidige sociale plan handhaaft voor de reorganisatie. Pas in 2014 wordt duidelijk of er ook werknemers gedwongen worden ontslagen.

ProRail zegt de ontslagen in drie stappen te zullen doorvoeren, dat wil zeggen ongeveer 200 per jaar, tot en met 2016. Er wordt geprobeerd om gedwongen ontslagen te vermijden.

In 2012 is gebleken dat het Lenteakkoord en het Najaarsakkoord resulteren in extra taakstellingen voor ProRail. Deze worden in 2013 door de Rijksoverheid uitgewerkt, maar naar verwachting betreft dit een aanzienlijke korting op uitbreidingsinvesteringen, geen compensatie voor de btw-verhoging en extra efficiencydoelstellingen op personele kosten.

Eerder werd afgesproken, in cao-onderhandelingen, tussen ProRail en de vakbonden dat er er als gevolg van de reorganisatie tot 2017 geen gedwongen ontslagen zouden vallen. 

Update 17:40 uur: Maximale inspanning voor medewerkers

ProRail mailt RTL Z: In de CAO is afgesproken dat wij als uitgangspunt zullen hanteren gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisatie tot en met 2016 willen voorkomen en daarbij maximaal en aantoonbaar inspanning leveren om medewerkers te herplaatsen en hen van werk naar werk te begeleiden. De ondernemingsraad en vakorganisaties zijn op de hoogte gebracht van de voorgenomen arbeidsplaatsreductie. Met hen is die werk-naar-werk inspanning eerder dit jaar afgesproken. Deze kan ervoor zorgen dat mensen ander werk krijgen, mochten zij hun huidige baan verliezen.

`