Lagere pensioenpremies?

Premie pensioenfonds ABP gaat flink omlaag

28 november 2013 17:11 Aangepast: 06 september 2015 13:24

Een gezonde dekkingsgraad bij het ABP (nu 106%) en versobering van de pensioenen zorgt komend jaar voor veel lagere pensioenpremies. De overheid bespaart 150 miljoen euro. Ook de deelnemers profiteren flink.

De pensioenpremie gaat in 2014 hard omlaag: van 25,4 procent naar 21,6 procent van het (pensioengevend) salaris, het deel van uw salaris waarover uw pensioen opbouwt. De premie kan omlaag, omdat werknemers minder pensioen mogen opbouwen en later met pensioen gaan. Ook vervalt een tijdelijk hogere premie omdat het fonds weer gezond is.

Ook wordt de korting van 0,5 procent van eerder dit jaar misschien wel teruggedraaid, aldus het ambtenarenpensioenfonds. In totaal 2,8 miljoen mensen zijn deelnemer bij het pensioenfonds.

Op basis van de financiële positie op 31 december 2013 zal het bestuur van ABP begin 2014 definitief beoordelen of er ruimte bestaat om de op 1 april doorgevoerde verlaging van 0,5 procent te beëindigen. De pensioenen worden op 1 januari 2014 overigens nog niet verhoogd. Zo gezond is het fonds nu ook nog niet.

Langer werken, minder opbouw
De premiedaling wordt vooral veroorzaakt door de versobering van de pensioenregeling: een verlaging van het opbouwpercentage van 2,05 procent naar 1,95 procent en een verhoging van de pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar. 

Het besluit over de premie en indexatie is genomen op basis van de financiële positie op peildatum 1 november 2013. De dekkingsgraad bedroeg op deze datum 106,2 procent. In januari 2014 zal ABP het herstelplan evalueren op basis van de financiële positie op de belangrijke peildatum 31 december 2013.

Bij een ontoereikende financiële positie (een dekkingsgraad lager dan 104,2 procent eind dit jaar) zal een tweede pensioenverlaging per 1 april 2014 overigens onafwendbaar zijn. Bij een voldoende solide financiële positie op 31 december 2013 zal het bestuur beoordelen of de in april doorgevoerde verlaging van de pensioenen met 0,5 procent beëindigd kan worden. Het wordt dus nog een spannende maand voor de deelnemers, en vooral de gepensioneerden, van het ABP.

Netto tot honderden euro meer salaris.
Voor een ambtenaar met een modaal salaris van zeg 31.000 euro gaat de jaarlijkse pensioenpremie met 760 euro omlaag, op basis van een franchise van 10.950 euro. De pensioenpremie die naar het ABP wordt overgemaakt, zakt door de premieverlaging van 5080 euro naar 4320 euro per jaar. De pensioenpremie komt uit de totale loonsom die de werkgever moet betalen voor de werknemer. Welk deel van de premiedaling uiteindelijk ten goede komt aan de werknemer, hangt af van de CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Als de werknemer 1/3 van de premie betaalt, houdt hij of zij 200 euro per jaar netto extra over.

Maar bij een ambtenaar met dubbel modaal, zeg 61.000 euro salaris is de besparing op de pensioenpremie maar liefst 1900 euro euro per jaar, blijkt uit berekeningen van RTLZ. De werkgever betaalt over het algemeen 2/3 en de werknemer 1/3. Deze werknemer krijgt door de verlaging van de pensioenpremies zo'n 400 euro netto per jaar meer.

Overheid
"
De flinke verlaging van de pensioenpremies zal de overheid als werkgever 150 miljoen euro schelen", aldus ABP-woordvoerder Thijs Steger. "Voor de deelnemer zal de premie ook fors omlaag gaan, maar zijn de bedragen moeilijker te berekenen."

"Het is niet zo vreemd dat de premies zakken, door de nieuwe fiscale regelgeving bouw je minder op en betaal je dus fors minder premie", aldus Steger tegenover RTL Z.

 

 

RTL Z
`