Kassen vol, maar pensioenen niet hoger

Pensioenfondsen hebben rendement 2014 al binnen

17 april 2014 00:05 Aangepast: 06 september 2015 14:36

De grootste pensioenfondsen van Nederland hebben in het eerste kwartaal ruim 3% rendement gehaald, meer dan de 2,6% rendement waarmee ze moeten rekenen voor het hele jaar. Ondanks een record aan geld kunnen de pensioenen niet omhoog.

De fondsen hebben ook dit kwartaal weer miljarden toegevoegd aan hun reserves. Het ABP heeft het beschikbaar vermogen zien stijgen met 9 miljard euro tot een record van 309 miljard euro. Zorg en Welzijn is 5,5 miljard euro rijker geworden, op 143 miljard euro. En zelfs het fonds waar traditioneel de hardste klappen vallen, techniekfonds PMT, heeft het belegd vermogen zien stijgen van 48 miljard naar 50 miljard euro. PMT moet dit jaar de pensioenen toch verlagen met 0,4%, omdat de dekking eind 2013 achterbleef.

De rendementen van de fondsen zijn prima. Het ABP heeft in het eerste kwartaal netto 3,1% winst geboekt op haar bezit en beleggingen. Zorg en Welzijn won 3,3% en PMT pakte in de eerste 3 maanden van het jaar zelfs 3,6%. 

Dekkingsgraad loopt niet hard op
De fondsen moeten van De Nederlandse Bank echter rekenen dat ze de komende 20 jaar naar verwachting maar 2,6% rendement maken per jaar. Daarom loopt hun dekkingsgraad, het bezit gedeeld door de verplichtingen nog niet erg hard op.

Zorg en Welzijn komt per 31 maart 2014 met 109% dekking het beste uit de bus. ABP blijft stabiel op 106% en PMT staat net boven water met 105%. Een dekkingsgraad van 105% is de minimumgrens voor een fonds.

De pensioenfondsen mogen, zeker met de nieuwe pensioenregels van het kabinet, met deze dekkingsgraden de pensioenen niet indexeren. De pensioenen worden daarom de komende jaren niet verhoogd met de inflatie.

Indexeren
Peter Borgdorff, directeur PFZW hekelt in zijn kwartaalbericht de plannen van kabinet met betrekking tot het nieuwe strenge financieel toetsingskader FTK.

“Die plannen leveren bij ons nog vragen op. Want na veel discussie is voorlopig vooral uitwerking gegeven aan een financieel toetsingskader dat start vanuit nominale zekerheid."

De pensioenen zullen vanaf 2015 door hogere buffers van de fondsen meer gegarandeerd worden, maar indexatie zit er de komende jaren niet in.

Borgdorff gaat verder: “PFZW vindt het juist belangrijk dat de indexeringsambitie centraal staat in dat nieuwe kader. Want een pensioen dat niet meegroeit met de stijgende lonen en prijzen, wordt steeds minder waard. Voor onze 2,6 miljoen deelnemers is het van groot belang dat ze met hun pensioen hun koopkracht behouden. Daar willen we ons beleid op inrichten met een vergelijkbaar beleggingsrisico zoals we nu hebben. Niet meer, maar ook niet minder. En uiteraard zullen we alleen indexeren als daar voldoende ruimte voor is.”

Voorzitter Henk Brouwer van het ABP, die eerder ook al kritisch was op de plannen van Klijnsma, stelt dat de dekkingsgraad van het ABP nu 1,9%-punt boven de vereiste minimumgrens staat. “Dat is niet heel ruim. Het is nog echt te vroeg om al na te gaan denken over het verhogen van de pensioenen met de gemiddelde loonontwikkeling. Daarover besluiten we pas aan het eind van het jaar.”

Het ABP heeft in januari de pensioenen overigens wel met 0,5% verhoogd om een soortgelijke korting uit 2013 terug te draaien. Zorg en Welzijn verhoogde dit jaar de pensioenen al met 0,94%, zodat de deelnemers de helft van de inflatie vergoed krijgen. 

Verdere verhoging van de pensioenen en pensioenopbouw zit er echter niet meer in.

RTL Z
`