Ouderen krijgen meer te besteden

Ouderen krijgen dit jaar tot 500 euro extra

06 januari 2015 08:38 Aangepast: 06 september 2015 15:43

Goed nieuws voor alle gepensioneerden, gehuwd of ongehuwd. U krijgt dit jaar veel meer te besteden. Per persoon tot wel 500 euro netto voor het hele jaar.

Dat blijkt uit berekeningen van RTL Z en MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media. De berekeningen gelden voor alle Nederlandse gepensioneerden.

Bereken hier hoeveel u er als gepensioneerde op vooruit gaat

Meer koopkracht
Ouderen met alleen AOW en geen pensioen of slechts een klein pensioen gaan er 100 tot 200 euro netto op vooruit in 2015 per persoon. Bij een hoger pensioen stijgt uw netto-inkomen ook, maar relatief minder snel, blijkt uit onze berekeningen. Heeft u een goed pensioen van bijvoorbeeld 30.000 euro per jaar dan houdt u dit jaar toch ook nog ruim 300 euro extra over om te besteden. Met een groot pensioen van 50.000 euro per jaar is dat 400 tot 500 euro per jaar, per persoon.

Bij de berekeningen is rekening gehouden met alle belangrijke factoren als AOW, pensioen, vakantiegeld, inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (zvw) en overheidsbeleid. We gaan uit van een volledige AOW.

Hogere AOW
De netto-inkomens stijgen omdat de AOW deze maand wordt aangepast met de inflatie. De AOW voor gehuwden gaat in januari omhoog van 762,88 naar 765,95 euro per echtgenoot. Een alleenstaande krijgt 1.111,55 euro en dat was 1.104,95 euro. Ondanks alle bezuinigingen past de overheid de AOW nog steeds per 1 januari en 1 juli aan met de inflatie. 

Bejaarden betalen minder belasting
Van de bruto bedragen houden ouderen netto meer over doordat ondermeer de belastingschijven worden opgetrokken en de ouderenaftrek wordt verhoogd. "Veel kleine maatregelen helpen allemaal een klein beetje", aldus pensioenfondsdirecteur Leo Witkamp.

Gepensioneerden profiteren van een verhoging van de ouderenkorting, een verhoging van de algemene heffingskorting en een verlenging van de eerste belastingschijf. Een verhoging van het belastingpercentage voor die schijf (van 18,35 procent naar 18,60 procent) werkt negatief. Wat positief werkt is de verlaging van de inkomens afhankelijke zvw bijdrage van 5,4 procent naar 4,85 procent, zowel voor AOW als aanvullend pensioen. Per saldo dus een positief beeld voor alle inkomens.

660.000 mensen krijgen tot 220 euro meer
30 procent van alle gepensioneerden heeft een pensioen van maximaal 1.000 euro per maand, zij profiteren dit jaar relatief het meest. Het gaat hierbij om 660.000 mensen die in 2015 rond de 200 euro meer te besteden hebben, per persoon. 10 procent van alle 65-plussers in Nederland heeft overigens alleen AOW. Een gehuwd echtpaar met voor allebei alleen AOW gaat er volgens onze berekeningen 2 x 122,55 euro op vooruit. Het echtpaar heeft dit jaar samen 225 euro extra te besteden.

Nivelleren
Belangrijkste oorzaak voor de inkomensvooruitgang zijn, naast de hogere AOW, diverse belastingmaatregelen van het kabinet. Het nivelleringsbeleid van de overheid begint te werken. Ouderen met een pensioen van maximaal 1000 euro per maand hoeven helemaal geen belasting te betalen, ze krijgen jaarlijks zelfs tot 200 euro extra inkomen overgemaakt door de belastingdienst.

Hogere inkomens
Ook de hogere inkomens profiteren per saldo van de lagere belastingtarieven en hogere AOW, maar naar verhouding veel minder dan de lagere inkomens. Bij de hogere inkomens rekent de belastingdienst namelijk met een lagere heffingskorting. Bij 4.000 euro pensioen per maand, 48.000 euro per jaar, betaalt u dit jaar bijvoorbeeld een naheffing aan de fiscus van ruim 5.000 euro. Desondanks gaat iedereen er uiteindelijk toch op vooruit ten opzichte van vorig jaar, een meevaller.

Gepensioneerden die hun pensioenuitkering dit jaar ook nog zien stijgen gaan er nog meer op vooruit, maar dat zal niet voor veel gepensioneerden gelden.

Koopkracht
De bedragen die we noemen, gaan over de euro's die u krijgt overgemaakt op uw bankrekening. Het kan natuurlijk dat de inflatie uw koopkracht doet dalen. De inflatie is momenteel extreem laag, maar als u bijvoorbeeld in een huurhuis zit en de huur wordt flink verhoogd, dan kan u dat flink raken in de portemonnee.

Ook stijgen de ziektekostenpremies met 5 tot 10 euro per maand en stijgt het eigen risico voor de zorg van 360 naar 375 euro. Gemiddeld genomen nemen ook de eigen bijdragen aan de zorg toe, vooral voor ouderen.

Onze rekentabel gaat uit van een gelijkblijvende pensioenuitkering. De bedragen zijn per persoon, ook voor gehuwden.

Meer inkomsten voor alleenstaanden en gehuwden in 2015:

pensioen per maand Extra inkomen voor gehuwden per persoon Extra inkomen voor alleenstaanden
0

122,44

171,20

500

139,44

196,20

1000

171,00

221,14

1500

193,44

243,20

2000

252,57

286,86

2500

268,44

310,20

3000

291,49

333,78

3500

314,36

357,12

4000

437,05

484,14

4500

427,84

474,60

 

RTL Nieuws
`