Economie

Nieuw lijk uit kast bij Propertize

14 mei 2014 12:21 Aangepast: 06 september 2015 20:34

Er is opnieuw een lijk uit de kast gevallen bij Propertize, de voormalige vastgoedtak van bank-verzekeraar SNS Reaal. De curatoren van de failliete participatiemaatschappij 2SQR claimen 157 miljoen euro.

Dat de vastgoedtak van SNS Reaal barstensvol problemen zit, is allang geen nieuws meer. Afgelopen anderhalf jaar werd in de media en vier boeken uitvoerig beschreven hoe de bank door ongezonde vastgoedfinancieringen voor honderden miljoenen het schip inging. Exemplarisch werden de projecten van investeerder Roger Lips, het Spaanse woon-zorgresort La Cigüena en de woontoren 55West in het Amerikaanse Orlando. Maar opnieuw is er een kolossale uitglijder aan het licht gekomen.

Gisteren meldde RTL Nieuws dat de drie curatoren van de obscure, bankroete participatiemaatschappij 2SQR de bank-verzekeraar aansprakelijk houden voor het totale tekort in de failliete boedel. Het tekort bedraagt een verbluffende 157 miljoen euro.

Kolossale vordering

Hoe is het mogelijk dat de financiering van zo’n obscuur bedrijf zo’n kolossale vordering oplevert? Uit onderzoek blijkt dat 2SQR is voortgekomen uit het zakenimperium van Leo Geeris en zijn ex-vrouw Bernadette Vehmeijer (van de Vendex-familie). De geboren Brabander, die grootschalig  investeerde in vastgoed en veelbelovende bedrijfjes, stond jarenlang prominent in de rijkenlijst Quote500. In 2009 schatte het zakenblad zijn vermogen nog op 60 miljoen euro. Maar nadat de bubbel op de vastgoedmarkt in 2008 knapte, raakte Geeris  in zware financiële problemen.

Om een deel van zijn imperium te redden, verschoof Geeris in 2009 de belangrijkste bezittingen naar een nieuw bedrijf, 2SQR (spreek uit: ‘to secure’). 2SQR was in handen van bevriende zakenmannen Peter van Leeuwen en Frieso Por. In september 2011 ging Geeris met een reeks bedrijven failliet, volgens curatoren Bas van Dooren  en Alice van der Schee in die faillissementen als gevolg van overmoed en “kennelijk onbehoorlijk bestuur”.

Ten onder

Ook 2SQR bleek echter geen lang leven beschoren. In januari 2012 ging ook het reddingsvehikel ten onder, gevolgd door het bankroet van een trits gelieerde bedrijven. Curatoren Olaf Poorthuis, Ruud Dekker en Geurt te Biesebeek zijn al twee jaar bezig de puinhopen op te ruimen. Uit hun curatorenverslagen blijkt dat zij worstelen met een krankzinnig complex faillissement, waarbij onder meer “zeer omvangrijke discussies worden gevoerd over de (on)geldigheid van allerlei transacties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.”

Uit een recent vonnis van de Utrechtse rechter blijkt dat de curatoren SNS Reaal verantwoordelijk houden voor het faillissement. Omdat de bank te ruimhartige leningen verstrekte zonder afdoende onderpanden, zou ze het fundament voor het bankroet hebben gelegd. “Propertize is tekort geschoten in het nakomen van de bancaire zorgplicht, ten gevolge waarvan de vennootschappen niet meer in staat waren aan hun financiële verplichtingen te voldoen en zijn gefailleerd”, stelden de curatoren.  Daarmee is de bank volgens hen verantwoordelijk voor de schade, ter hoogte van het totale boedeltekort van 157 miljoen euro.

De curatoren willen desgevraagd niet toelichten hoe de schade zo onvoorstelbaar hoog kon zijn. “Het is niet in het belang van de boedel en de crediteuren om verder uitspraken te doen”, zegt Poorthuis.

Financieel web

Maar de stapel aan curatorenverslagen en gerechtelijke vonnissen rond Geeris Holding, 2SQR en talloze gerelateerde bedrijven die RTLZ heeft doorgenomen, geven wel een idee. De curatoren wijten Geeris’ bankroet aan overmoed en ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, maar de directe aanleiding waren risicovolle vastgoedinvesteringen in Duitsland en Zwitserland. Daarbij springt vooral de onderbroken bouw van een Duits winkelcentrum in het oog. Volgens de curatoren werd “het ene gat met het andere gedicht” en raakte Geeris “verstrikt in een financieel web”. Achteraf constateren de curatoren dat een groot deel van de deelnemingen van Geeris “geen waarde vertegenwoordigen.” Kortom, het hele imperium bleek gebouwd op drijfzand.

Uit de curatorenverslagen van en rond 2SQR blijkt dat de puinhopen zich hebben doorgezet bij deze opvolger. Het bedrijf werd geconfronteerd met tientallen procedures en lijken uit de kast, waardoor de curatoren tegen vele verrassingen en claims van derden aanliepen.

In de rechtszaak die de curatoren in dit faillissement nu tegen de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS Reaal voeren, verzetten zij zich tegen de afsplitsing van de rotte vastgoedtak die verantwoordelijk is voor de financiering van Geeris/2SQR. De curatoren vrezen dat hun megaclaim van 157 miljoen euro minder goed is gedekt nu Propertize is losgemaakt van de relatief gezonde onderdelen. 

Propertize-woordvoerder Roland Kroes bevestigt dat de bank een dagvaarding van de curatoren heeft ontvangen. “Om kort te gaan, wij zijn het niet met ze eens. Wij zijn heel benieuwd naar de onderbouwing van de claim en hoe ze tot dat bedrag komen, maar wij zien er geen grond voor.”

RTL Z

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`