Economie

Zo omzeilde het kabinet voor korpschef Akerboom het salarisplafond

05 mei 2017 06:03 Aangepast: 05 mei 2017 09:48
Erik Akerboom. Beeld © ANP

Uitdagend, interessant en eervol, vond Erik Akerboom de functie van korpschef van de Nationale Politie. Maar hij wilde er geen eurocent voor inleveren. Zo ontstond 'de grootste creatieve constructie om onder de wet normering topinkomens uit te komen'.

Erik Akerboom is inmiddels ruim een jaar de nieuwe Nationale Politiechef. "Toen ik benaderd werd, zijn we thuis om tafel gaan zitten met het gezin", laat hij weten aan RTL Z.

Akerboom schetste daar de consequenties van zijn nieuwe baan: "We zouden verhuizen naar Den Haag, mijn vrouw moest stoppen met haar werk in Brabant, mijn zoon moest een kamer zoeken en ik zou flink salaris gaan inleveren."

Wet omzeilen

De 'negatieve gevolgen' van de 'uitdagende en eervolle baan' wilde Akerboom 'beperken' en dat gaf hij 'direct' aan. Uit brieven waarin RTL Z inzage kreeg na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur blijkt hoe hij daarin volledig is geslaagd (kader 1). Ook al betekende het dat twee ministeries zich in allerlei bochten moesten wringen om 'de wet normering topinkomens (WNT) te omzeilen', zoals kamerlid Wouter Koolmees (D66) het noemt.

Deze wet maximeert het salaris van Akerboom op 181.000 euro per jaar. Akerboom liet berekenen hoeveel geld hij gedurende zes jaar mis zou lopen door zijn overstap. Een exacte berekening bleek niet mogelijk, maar het ging 'naar schatting om meer dan 100.000 euro en in ieder geval 75.000 euro'.

Ontslagvergoeding

De 75.000 euro kreeg Akerboom in één keer uitgekeerd van het ministerie van Wonen en Rijksdienst. Akerboom was via dat ministerie gedetacheerd als hoge ambtenaar bij Defensie.

En ook al vraagt Akerboom in een brief van 4 februari 2016 dus zelf om zijn ontslag, het is het ministerie dat hem daarvoor een ontslagvergoeding betaalt, van het wettelijke maximum van 75.000 euro.

Het restant 'inkomensverlies' dat Akerboom door zijn overstap lijdt, krijgt hij uitgekeerd bij zijn vertrek als korpschef, van de politie en daarmee van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Te zijner tijd zal precies worden berekend hoeveel Akerboom verdiend zou hebben als hij geen ontslag had genomen als ambtenaar (kader 2).

Schaamteloos

Als dat meer is dan zijn inkomsten bij de politie, en meer dan de al uitgekeerde 75.000 euro 'ontslagvergoeding', dan krijgt hij het restant uitgekeerd in de vorm van een tweede ontslagvergoeding of als buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging.

Kamerlid Wouter Koolmees (D66) noemt de afspraken met Akerboom 'de grootste creatieve constructie die het kabinet en de rijksoverheid heeft verzonnen' om de politiechef meer te kunnen betalen dan 181.000 euro per jaar. Kamerlid Ronald van Raak (SP) noemt het schaamteloos dat op deze manier een korpschef wordt aangesteld 'terwijl agenten demonstreren omdat ze jaren op de nullijn zaten'.

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken die over de wet normering topinkomens gaat, vindt dat de aanstelling van Akerboom 'binnen de WNT' valt. In de brieven waarin RTL Z inzage had, wordt gesproken van een 'overheidsbelang' dat de schadeloosstelling van Akerbooms inkomensverlies zou rechtvaardigen. Akerboom zelf tenslotte stelt 'met steun' van zijn gezin zijn nieuwe baan te hebben geaccepteerd.

Zo leverde Akerboom niets in

RTL Z kreeg met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur inzage in vier brieven waarin de afspraken met korpschef Akerboom zijn vastgelegd.

  • Naast een salaris ontvangt Akerboom een periodieke toelage en een vergoeding voor representatiekosten van 5 procent van zijn salaris. Ook is sprake van een verhuisplicht.
  • De periodieke toelage (in 2016: 1900 euro) en de vergoeding voor representatiekosten (5200 euro) fungeren als manier om het vaste salaris op te krikken tot 180.000 euro, het WNT-maximum.
  • De verhuisplicht betekent dat Akerboom binnen twee jaar moet verhuizen naar de regio Den Haag. Uit het kadaster blijkt dat Akerboom nog altijd een huis heeft in Brabant. Volgens een woordvoerder van de politie is dit inmiddels verkocht en verhuist Akerboom in de loop van dit jaar.
  • Akerboom krijgt 'de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel' vergoed, plus een bedrag van maximaal 7750 euro voor overige vergoedingen voor verhuiskosten.

Dit zou Akerboom verdiend hebben

Het bedrag dat Akerboom uiteindelijk krijgt ter compensatie van zijn inkomensverlies is vastgelegd in een brief van 22 februari 2016.

  • In de functie die Akerboom opgaf, zou hij nog twee jaar in aanmerking komen voor salarisverhogingen, als gevolg van toekomstige cao-afspraken voor rijksambtenaren.
  • Na 1 januari 2019 zou zijn dan geldende salaris in drie jaar tijd in 3 gelijke stappen worden verlaagd, tot het WNT-maximum dat in 2022 van kracht is.
  • Dat zou hem de zes jaar tussen 2016 en 2023 naar schatting 'meer dan 100.000 euro' meer opleveren dan in de functie van korpschef, waarin hij onmiddellijk gebonden is aan het WNT-maximum.
  • De eerste 75.000 euro kreeg Akerboom al uitgekeerd als 'ontslagvergoeding'. De tweede tranche volgt als hij zijn functie neerlegt.
  • Hoe hoog die tweede tranche is, moet dus nog precies worden vastgesteld. Maar de 'verwachting' is dat die tweede uitkering 'ruim onder' de eerste ligt.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van