Pieter Klein

Het liegen over Volkert van der G.

30 september 2015 15:09

Vorige week noemde een ochtendkrant het ministerie van Veiligheid en Justitie het ministerie van 'Halve Waarheden en Schone Schijn'. Aanleiding: het gedonder over de foto na de vrijlating van Volkert van der G.

Die foto bleek geënsceneerd, met medeweten van zo ongeveer iedereen in bestuurlijk Nederland die hier iets mee te maken heeft. Desalniettemin stuurde minister Ard van der Steur een leugenachtige brief naar de Tweede Kamer; hij herhaalde de leugens in het vragenuur in de Tweede Kamer. Ja, de dag vóór de foto was er even overleg geweest of Volkert het 'mediaverbod' niet overtrad, maar verder wist ie van niks. Hij wist het wél.

"Iedereen snapt die logica. Het probleem was dat OM en Justitie suggereerden dat ze er niets van wisten"

Wat was het probleem? Van der Steur verzweeg dat er om veiligheidsredenen en het voorkomen van een mediajacht op de moordenaar van Pim Fortuyn, tijdenlang was overlegd over het maken van een foto. Op zich was de afweging legitiem. Eén foto maken, om te voorkomen dat ellende zou ontstaan, iedereen snapt die logica. Het probleem was dat OM en Justitie suggereerden dat ze er niets van wisten, dat het initiatief van anderen kwam, dat men voor voldongen feiten werd geplaatst en daar op reageerde. Dat blijkt een farce, een regelrechte leugen.

Ik zag de uitzending van Brandpunt over de kwestie, en werd onpasselijk van hoe Volkert van der G. zich opstelde. Maar nog onpasselijker werd ik van de onwaarheden van OM en Justitie, de hoeders van onze rechtsstaat. Iedereen die een beetje ingevoerd is, wéét dat politieke regie op het ministerie belangrijker wordt gevonden dan de waarheid. Laat dat eens op je inwerken. Van der Steur veinsde vorige week onwetendheid ("Ik weet niet wat ik niet weet''), maar nu blijkt dat ie het verdorie van tevoren wél wist toen hij de Tweede Kamer het bos instuurde. Weliswaar 'summier' en 'met gebrek aan focus', maar toch. Weloverwogen misleidde Van der Steur het parlement. De ex-parlementariër.

Eén van de problemen van het ministerie is dat men permanent liegt of de halve waarheid spreekt. Het liegen over Volkert van der G. past in een patroon. Ik heb jaren- en jarenlang teksten van dit ministerie bestudeerd, en ik weet inmiddels: het is nooit de hele waarheid, integendeel. Slimme juristen en hoge ambtenaren formuleren misleidend proza aan de Tweede Kamer, en het wordt permanent afgedekt door opeenvolgende ministers van Justitie. Ik verdenk ze ervan dat ze zelf zeer ingenomen zijn met hun spitsvondigheden, waarbij iedere zin op zich formeel half correct is. Het is zó ernstig, dat je je bij iedere zin uit dat ministerie moet afvragen of het waar is, en wat er wordt verborgen. Laat ook dat eens op je inwerken.

"Het ministerie houdt de luiken dicht, en steekt zowaar een middelvinger op naar de rechter."

Zelfs als de waarheid moet worden gesproken, maakt men er een potje van. Van der Steur zei gisteren dat het OM een onvolledig ambtsbericht had gestuurd, waardoor ie de Kamer misleidde. Wat een rabiate nonsens. Die verslaglegging mag niet deugen, maar zijn halve ministerie wist het toch ook? Was hij afhankelijk van dat ambtsbericht? Welnee. Lulkoek. Wat denk je dat een normaal mens hiervan vindt? Nog erger is dat ie toegeeft dat hij had gesproken met de grote baas van het OM die een en ander opbiechtte, maar in het feitenrelaas wordt andermaal verstopt hoe dit exact in elkaar zat.

Het mag geen verbazing wekken, na de leugens over Cees H. 'Onvoldoende herinneringen aan de financiële afwikkeling'. Weet u nog, dat bonnetje over de deal met een drugscrimineel? Lees dit verhaal over Mark Rutte terug. Of deze column. Dit ministerie grossiert in halve waarheden. Boze tongen beweren dat het onderzoek van de commissie-Oosting al in essentie klaar is, maar dat het wordt opgehouden omdat het politiek nog niet opportuun is het nú openbaar te maken. RTL Nieuws probeert documenten openbaar te krijgen over wie wat wanneer wist, maar het ministerie houdt de luiken dicht, en steekt zowaar een middelvinger op naar de rechter, die meende dat die informatie wél openbaar moet zijn.

Ik wil maar zeggen: het liegen is geïnstitutionaliseerd. Het kan mij niet schelen of Barbertje wel of niet moet hangen - het klassieke politieke spel dat voorbij gaat aan de inhoud. Ze zeggen dat er schoonmaak nodig is bij het Openbaar Ministerie, bij Veiligheid en Justitie. Ze zeggen dat er voldoende (politiek) vertrouwen is in Van der Steur om schoonmaak te houden. Kan zijn. Dat zegt me niets. Tot het liegen ophoudt, geloof ik er helemaal niets van.

@pieterkleinrtl