Siebe Sietsma

Natuurlijk die stomme bonnetjes

26 november 2015 05:30

"Pffff, wat een onderwerp", verzucht de man. Het is iets na half vijf. De deur van een zaaltje in een Utrechtse kantoorkolos is net opengezwaaid. Warme vergaderlucht rolt naar buiten, gevolgd door twee zorgbestuurders: de man, en daarna een vrouw met wie hij in gesprek is. De cameraman, het statief, mij: ze zien het niet en lopen een paar meter door.

"Ik heb de afschrijvingen van m'n creditcard erbij gepakt. Dat zijn er nogal wat. Niet alleen van mij trouwens, ook van collega's. Om dat allemaal na te lopen is alleen praktisch al veel gedoe." 

"Hele lijsten met afschrijvingen. Als ik daarnaar kijk, vraag ik me af hoe we dat moeten doen."

Dat gebeurt niet vaak: ongemerkt getuige zijn van een gesprek tussen bestuurders. Het gaat nota bene over de publicatie van hun bonnetjes. Ik spits mijn oren. Principiële onwil om de bonnetjes te leveren hoor ik niet. Maar veel zin in de administratieve rompslomp ze hebben ze ook niet.

De vrouw: "Hele lijsten met afschrijvingen. Als ik daarnaar kijk, vraag ik me af hoe we dat moeten doen."

Aanleiding voor de verzuchting van de man is een verzoek van RTL Nieuws. De researchredactie heeft grote organisaties in de semipublieke sector gevraagd de declaraties van de bestuurders te publiceren. Onderwijsinstellingen werken in groten getale mee. Maar vooral de zorgsector laat het afweten, soms met wat chagrijn (gevolgd door excuses).

Dat standpunt brengt de bestuurders in een isolement. De Tweede Kamer schaarde zich onder aanvoering van Lea Bouwmeester (PvdA) achter het verzoek van RTL Nieuws. En zorgminister Schippers maakte twee weken geleden volstrekt duidelijk hoe zij denkt over de weigering van de sector: "Hiermee ontstaat het beeld dat bestuurders in de zorg iets te verbergen hebben", schreef ze de Kamer.

Nu vergaderen de brancheorganisaties dus over de kwestie. Zij moeten advies uitbrengen aan de zorginstellingen die ze vertegenwoordigen. Meewerken en de bonnetjes aan RTL Nieuws geven, ja of nee?

"Kom maar op. Mijn salaris is ook al openbaar. Kieper alle bonnetjes maar over de schutting."

"We zouden het hebben over goed bestuur", gaat de man verder. "Over de raden van toezicht. Over de patiëntenraden. Maar nu is het de hele middag gegaan over die stomme bonnetjes."

De vrouw: "Het is ook onvermijdelijk. Natuurlijk gaat het daarover." Ze herpakt zich. "Nou, ik heb zoiets van: kom maar op. Mijn salaris is ook al openbaar." Ze zegt dat ze het eens is met de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. "Kieper alle bonnetjes maar over de schutting."

"Want anders laad je de verdenking op je dat je iets achter te houden hebt", zegt de man.

"Precies", zegt de vrouw.

De zaal loopt leeg. Jacobine Geel, voorzitter van de brancheorganisatie die heeft vergaderd, komt naar buiten. Er is nog niets geconcludeerd, zegt ze. "Volgende week komen we met een standpunt."

Siebe Sietsma