Jos Heymans

De Kamer gaat met meer vragen dan antwoorden met reces

19 december 2020 06:25

Bijna ongemerkt ging de Tweede Kamer donderdagnacht even na enen met reces. Doorgaans gaat dat met veel tamtam gepaard. Uitgebreide kerstdiners van de fracties vormen de aanloop naar de laatste werkdag, die traditioneel eindigt met een groot eindejaarsfeest in Nieuwspoort. Niets van dit alles dit jaar. Alleen de speech van Kamervoorzitter Khadija Arib bleef in alle coronageweld overeind. Maar die was kort, omdat nog maar een handjevol Kamerleden de zaal bevolkte; de rest was al naar huis. Arib beperkte zich tot de vaststelling dat de Kamer 1605 keer overleg met de regering had gevoerd en 341 plenaire debatten had gehouden. Ondanks alle coronabeperkingen toch weer meer dan het jaar ervoor.

Er was genoeg terug te blikken, maar, zo beloofde Arib, dat wordt bewaard tot het moment dat de vergaderzaal van de Kamer weer normaal gevuld kan zijn. Dus geen woord over het coronabeleid van het kabinet dat bij de Kamer tot steeds grotere ergernis leidt, geen woord over de desastreuze handelwijze van de Belastingdienst in de kindertoeslagenaffaire, geen woord over het rumoer en de conflicten bij Forum voor Democratie, 50PLUS, CDA, DENK, SP, en de Partij voor de Toekomst, geen woord over de komende verkiezingen, geen woord over de naderende verhuizing van de Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Nederland start zo'n beetje als laatste in Europa met vaccineren. Niet omdat de vaccins later komen, integendeel zelfs.'

Veel zaken zijn nog lang niet afgerond, zoals de verplaatsing van het parlement. Want Arib en staatssecretaris Raymond Knops die het Rijksvastgoedbedrijf onder zijn hoede heeft, staan lijnrecht over elkaar. Arib wil niet meer verhuizen, blijft liever op het Binnenhof en denkt dat een gefaseerde renovatie goedkoper is en nauwelijks langer duurt dan de zes tot zeven jaar die er nu voor uitgetrokken is. Knops is woedend; in 2015 heeft de Kamer definitief besloten om te verhuizen. Hij heeft op grond van dat besluit 160 miljoen uitgegeven om Buitenlandse Zaken geschikt te maken als tijdelijke Tweede Kamer en nu wil Arib ineens niet meer. Weggegooid geld dus. Een gefaseerde renovatie gaat volgens het kabinet 17 jaar duren en miljoenen méér kosten. Hoe de ruzie wordt beslecht, is nog onduidelijk. Maar haast is geboden; de Kamer gaat na de zomer verhuizen. Of niet.

Het parlement blijft over meer zaken in het ongewisse. De corona-aanpak kon in de eerste maanden nog rekenen op bijna Kamerbrede steun, maar die zwakt steeds verder af na het gehannes met het dashboard, de corona-app, het testbeleid en het contactonderzoek. En nu start Nederland zo'n beetje als laatste in Europa met vaccineren. Niet omdat de vaccins later komen, integendeel zelfs, maar omdat het kabinet die immense operatie zorgvuldig en met militaire precisie wil uitvoeren. Alsof andere landen dat niet doen. De datum waarop de eerste vaccins worden toegediend, is verschoven van 4 naar 14 januari. Maar of er dan ook daadwerkelijk wordt geprikt, is onzeker.

'Henk Krol heeft al zoveel partijen versleten dat hij geen nieuwe naam meer kan bedenken'

Ook partijconflicten, en die waren er in 2020 veelvuldig, zijn de wereld nog niet uit. 50PLUS, toch al geen plek waar ouderen hun welverdiende rust vinden, ligt na de ellende met Henk Krol en de vertrokken partijvoorzitter Geert Dales, overhoop met zijn nieuwe lijsttrekker. De ruzie van de SP met haar jongerenafdeling is nog niet beslecht, de leegloop bij Forum voor Democratie gaat gewoon door en Krol heeft al zoveel partijen versleten dat hij geen nieuwe naam meer kan bedenken. Het wordt het armoedige LHK, Lijst Henk Krol. Er komen steeds meer nieuwe partijen bij, omdat ze allemaal denken dar er op rechts nog wat te halen valt: JA21 (Joost Eerdmans en Annabel Nanninga), Code Oranje (van de van criminele activiteiten verdachte Richard de Mos), Partij voor de Toekomst (eerst van Krol, nu van de door Forum geroyeerde Henk Otten). Wat van al die clubjes na 17 maart overblijft, is verre van duidelijk.

De meest actuele vraag op de valreep van het nieuwe jaar behelst het voortbestaan van het derde kabinet-Rutte. Het vernietigende rapport van de parlementaire onderzoekscommissie over de toeslagenaffaire is hard aangekomen in politiek Den Haag. Openlijk wordt gesproken over het rollen van koppen. Eerder al sneuvelden de staatssecretarissen Frans Weekers en Menno Snel van Financiën. Nu zoemt de naam van Eric Wiebes rond, de enige die de dans tot nu toe is ontsprongen. Maar er gaan ook stemmen op dat het hele kabinet maar moet vertrekken, net zoals in 2002 toen Paars-2 aftrad na de publicatie van het Srebrenica-rapport. Wat de gevolgen van de toeslagenaffaire zijn, ook dat moeten we afwachten.

Politiek Den Haag gaat het nieuwe jaar in met een hoop onzekerheden. Werk aan de winkel!