Jos Heymans

Door het stof

29 augustus 2020 06:00

Twee voorbeeldfunctionarissen, de koning en de minister van Justitie en Veiligheid, gingen deze week in de fout: ze hielden geen anderhalve meter corona-afstand en foto’s daarvan gingen het hele land over, in het geval van Willem-Alexander zelfs de hele wereld. Allebei hebben ze diepe spijt betuigd. De koning was al snel uit het nieuws, Ferd Grapperhaus niet.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Maar edelachtbare, de minister en koning houden zich óók niet aan de regels

Het lag voor de hand dat Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie stevig zou worden bevraagd over de twee incidenten, waarvoor hij als minister-president politieke verantwoordelijkheid draagt. Vreemd genoeg kwam de koning niet ter sprake, Grapperhaus des te meer. Beide gebeurtenissen vonden op precies dezelfde dag plaats, zaterdag 21 augustus. De een in een restaurant op het Griekse eiland Milos, de ander in een zalencentrum in Bloemendaal. Beiden boden via twitter excuses aan. Waarom komt de een (WA) er dan mee weg en moet de ander (FG) volledig door het stof?

Sommige politici haasten zich om Grapperhaus aan het kruis te nagelen. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos twittert dat de minister moet aftreden. Kennelijk omdat hij dat zelf ook heeft gedaan toen hij op verdenking van criminele activiteiten in het blikveld van justitie kwam. Over de koning heb ik De Mos tot nu toe niet gehoord. Maar misschien komt dat nog.

'Over de koning heb ik De Mos tot nu toe niet gehoord. Maar misschien komt dat nog.'

Het staat buiten kijf dat het oerstom is wat Grapperhaus heeft gedaan, zeker voor een minister die overtreders van de coronaregels aso’s noemt, en op wiens gezag mensen voor die overtreding worden beboet. Zelf bleef Grapperhaus, net als de koning, buiten schot. Wel hebben hij en zijn vrouw bij wijze van spijtbetuiging elk een gift van 390 euro (even hoog als de boete) overgemaakt aan het Rode Kruis. Maar daarmee is de blunder niet weggepoetst.

Aan de andere kant gaat het veel en veel te ver om nu een generaal pardon af te kondigen voor iedereen die een coronaboete heeft gehad, zoals Henk Krol volgens sommige media heeft voorgesteld. Omdat de minister zelf geen boete heeft gekregen. Het opportunisme van Krol kent geen grenzen. Hier spreekt een politicus die er slecht voor staat in de peilingen, volgend jaar mogelijk niet terugkeert in de Tweede Kamer en - om dat te voorkomen - elke gelegenheid aangrijpt om publiciteit te genereren.

'Zelf heeft hij de anderhalve meter niet overtreden; enkele van zijn gasten wel'

Iedere automobilist is weleens door rood gereden of heeft een andere verkeersovertreding begaan, die niet is beboet omdat er bijvoorbeeld geen flitspaal stond. Moet daarom van iedereen die de pech had wel bekeurd te zijn, de boete worden kwijtgescholden? Dat zal niet gebeuren. Het argument 'hij wel, ik niet' zal bij geen enkele politierechter gehoor vinden.

Het incident draait in de kern om de vraag of de minister nog geloofwaardig is. Dat is in eerste instantie aan de minister zelf. Grapperhaus vindt dat hij door kan als minister. Hij heeft volgens eigen zeggen zijn best gedaan om de coronaregels tijdens zijn bruiloft na te leven. Zelf heeft hij de anderhalve meter niet overtreden; enkele van zijn gasten wel. Hij wordt in die opvatting gesteund door Rutte en de rest van het kabinet.

Maar uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om vast te stellen of de minister het vertrouwen van de meerderheid behoudt. Geen enkele partij heeft tot nu toe aangegeven het vertrouwen in Grapperhaus op te zeggen, ook Krol niet. Zijn voormalige partijgenote Femke Merel van Kooten was dat donderdag nog wel van plan, maar is daar schielijk van teruggekomen.

Grapperhaus is diep door het stof gegaan. Dat lijkt politiek gezien voldoende.