Jos Heymans

Een ongewoon reces

04 juli 2020 06:00

Frits Wester stipte het al aan in de uitzending van Beau; 34 keer had hij de parlementaire barbecue bijgewoond, terwijl zijn collega’s doorploeterden op de laatste, altijd drukke vergaderdag van de Kamer. Dit jaar zou het er niet van komen, want corona. Geen gezellig samenzijn van bewindspersonen, Kamerleden, journalisten en lobbyisten. Ook het zomerfeest van perscentrum Nieuwspoort, waar diezelfde mensen elkaar ’s avonds nog een keertje zien, werd geannuleerd.

Nog een traditie die niet doorging: de toespraak van de Kamervoorzitter aan het eind van de doorgaans langste vergaderdag van het jaar. Khadija Arib zou heel wat te memoreren hebben gehad. Bijvoorbeeld over Kamerleden die tussentijds vertrekken naar het kabinet, of burgemeester kunnen worden of een baan vinden in het openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

De overstap naar het kabinet is nog te begrijpen, maar vertrek om andere redenen zint de voorzitter niet. GroenLinkser Isabella Diks kreeg er twee maanden geleden van langs, omdat ze wethouder werd in Groningen. In haar afscheidswoorden zei Arib dat ze altijd kritisch is over collega’s die hun kiezersmandaat niet volmaken: “Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen”.

"Als de Kamer inderdaad een afspiegeling is van de samenleving, wat zij in ieder geval hoort te zijn, dan is het slecht gesteld met die samenleving."

Heel wat vriendelijker was Arib afgelopen woensdag voor VVD’er Bas van ’t Wout die staatssecretaris op het ministerie van Sociale Zaken wordt. Hij volgt daar Tamara van Ark op, die op haar beurt Martin van Rijn opvolgt als minister voor Medische Zorg. Arib noemde Van ’t Wout een stille kracht, harde werker en ideale schoonzoon (wat hij niet is; althans niet van Arib).

En de Kamervoorzitter zou zeker wat hebben gezegd over het verbale geweld van het racismedebat, een dag eerder, waar beledigingen, beschimpingen en verwijten over en weer gingen. Als de Kamer inderdaad een afspiegeling is van de samenleving, wat zij in ieder geval hoort te zijn, dan is het slecht gesteld met die samenleving.

Arib bedankte uitvoerig de medewerkers van de Kamer en van de fracties, maar bewaart haar zomerspeech voor de kerst. Het had geen zin om ‘m uit te spreken; door de coronamaatregelen mogen maximaal 50 leden in de vergaderzaal plaatsnemen. De overige honderd waren al naar huis; het was ondertussen half zes in de ochtend. Terwijl de zon al even bezig was op te klimmen, begon uiteindelijk het zomerreces.

"Een Kamerlid die zijn caravan met vrouw en kinderen in de buurt van het Binnenhof had staan om meteen na de stemmingen met vakantie te gaan. Dat gebeurt niet meer vandaag de dag."

Een reces dat ook weer anders is dan in andere jaren. Meestal wordt er acht weken lang niet vergaderd en is er tijd voor vakantie. Maar nu moet de Kamer zeker twee keer terugkomen; half juli is er een debat over het nieuwe pensioenstelsel en vermoedelijk een week later over de Europese top waar gesproken wordt over de afdrachten van de lidstaten aan Brussel en over financiële steun aan landen die door corona dreigen om te vallen.

In principe komen alleen de betrokken commissies terug van reces. Maar als er gestemd moet worden, worden alle Kamerleden geacht naar Den Haag terug te keren. Dat gebeurt niet zo vaak; de laatste keer was in de zomer van 2015, toen Griekenland als gevolg van de eurocrisis dreigde om te vallen en gesteund moest worden.

Terug naar het begin. Wester wist ook van een Kamerlid die op de laatste Kamerdag zijn caravan met vrouw en kinderen in de buurt van het Binnenhof had staan om meteen na de stemmingen met vakantie te gaan. Dat gebeurt niet meer vandaag de dag.