Yesim Candan

Hier geboren is hier blijven

06 december 2019 06:00

Daniël Buter is in Nederland geboren en getogen. Je zou zeggen dat hij dus Nederlander is, maar de werkelijkheid ligt anders. Hij dreigt het land te worden uitgezet omdat de immigratiedienst IND vindt dat hij illegaal is. Het land waarnaar hij wordt uitgezet, is de Dominicaanse Republiek – omdat zijn ouders daar vandaan komen. Dat Buter op driejarige leeftijd bij zijn grootouders in Amsterdam werd achtergelaten toen zijn ouders 'op vakantie' gingen – en nooit meer terugkwamen – doet daar niets aan af.

Doordat zijn moeder op een zeker moment haar Nederlandse nationaliteit opgaf, verloor Buter ook de zijne. Daardoor beschikt hij niet over officiële verblijfsdocumenten. Dat hij niets met het land van zijn ouders te maken heeft, maakt daarbij niets uit. Niets!

"In Nederland leeft een aanzienlijke groep ongedocumenteerde jongeren. Hoeveel dit er zijn, is onbekend."

Buter is het zoveelste kind op rij dat de afgelopen jaren bijna ons land werd (of daadwerkelijk is) uitgezet. In Nederland leeft een aanzienlijke groep ongedocumenteerde jongeren. Hoeveel dit er zijn, is onbekend. Registratie ontbreekt. Deze jongeren zijn ongedocumenteerd omdat hun ouders niet over de juiste documenten beschikken, bijvoorbeeld omdat ze zijn uitgeprocedeerd. 

We kennen allemaal nog wel het verhaal van Lili en Howick, de broer en zus die op het vliegtuig naar Armenië zouden worden gezet. Toenmalig staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) leek niet van gedachten te willen veranderen. En premier Rutte zei dat je 'soms hard moet zijn'.

Daarmee leek het lot van de twee kinderen bezegeld. Maar dankzij alle druk vanuit de media, en ook van bekende Nederlanders, mochten de asielkinderen uiteindelijk toch blijven. 

Voor Daniël Buter kan geen uitzondering meer worden gemaakt. Maar eigenlijk zou hier van een uitzondering niet eens sprake moeten zijn."

Harbers maakte destijds uiteindelijk gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid: de ruimte die een minister of staatssecretaris heeft om zelf een besluit te nemen en daarmee af te wijken van de regels. Harbers heeft die bevoegdheid 'enkele tientallen keren' gebruikt. Even volop vanuit de media en maatschappij de aandacht op de kwestie Buter vestigen en dan zal deze jongen toch wel hier mogen blijven, denkt u nu misschien. Mis! Eerder dit jaar is deze discretionaire bevoegdheid afgeschaft, waardoor voor Buter geen uitzondering meer kan worden gemaakt. 

Maar eigenlijk zou hier van een uitzondering niet eens sprake moeten zijn. Op de website van de IND staat immers: "Nederlanderschap: u wilt Nederlander worden. Dit kan op verschillende manieren: automatisch door geboorte." Ik herhaal het even: geboorte.

In februari moet Daniel Buter voor de rechter verschijnen. Die bepaalt dan of hij daadwerkelijk wordt uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Belachelijk dat hij nu vastzit in een gevangenis alsof hij een crimineel is. Want dat zeggen we nu toch? Hij is immers illegaal. Deze jongen is in Nederland geboren en woont al zijn hele leven hier. Hij moet blijven. Hier geboren is hier blijven.

Yesim lanceerde de term 'bicultureel' in de Nederlandse taal als alternatief voor 'allochtoon' en vindt een tweede cultuur een kracht en een meerwaarde voor het bedrijfsleven.