Jos Heymans

Een rotmaatregel

16 november 2019 06:00

VVD-Kamerlid Mark Harbers was dinsdag de eerste die het woord in de mond nam toen de plannen van het kabinet voor de stikstofaanpak bekend werden. Een rotmaatregel, zei hij, over het voorstel om de maximumsnelheid op snelwegen overdag te verlagen tot 100 km per uur. Een dag later, bij de presentatie van de kabinetsplannen, nam premier Mark Rutte die kwalificatie over. Het is inderdaad een rotmaatregel maar we moeten wel. We vinden het behoud van banen voor boeren en bouwers belangrijker.

Door het besluit de verlaging van de maximumsnelheid te benoemen als rotmaatregel, zeg je eigenlijk: ik voel er helemaal niks voor, ik ben er zwaar op tegen, maar ik kan niet anders. De VVD vreest de eigen achterban, die volgens de politieke leiding alleen maar over het asfalt wil racen. Of die angst terecht is, is nog maar de vraag. Er zijn voor zover bekend pas twee VVD-bijeenkomsten geweest sinds de bekendmaking en nergens is de pleuris uitgebroken. Zaaltjes zijn niet verbouwd, er werd niet gegooid met rotte eieren en de VVD-sprekers konden na afloop zonder politiebegeleiding naar huis.

En we mogen al zo weinig; nog even en straks mag helemaal niks meer.

Ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW, hondstrouwe VVD-leden en autoliefhebbers, accepteert de maatregel zonder morren. En meer dan de helft van de ANWB-leden heeft geen moeite met de snelheidsverlaging. Op de website van de VVD zijn geen woedende reacties te vinden, maar daar moet bij gezegd worden dat de site bezoekers ook niet in de gelegenheid stelt te reageren. Op het Malieveld is nog geen protesterende VVD’er gesignaleerd; hooguit een enkeling, van beroep politicus, maar die komt daar alleen om boeren en bouwers te knuffelen. Kennelijk is 100 km alleen voor de VVD-elite een rotmaatregel. Maar zij kunnen het zich niet permitteren hiervoor de straat op te gaan.

Om zich zo goed mogelijk te profileren als fervent tegenstander van een besluit dat ze zelf hebben genomen, komt de VVD-top met zwaar aangezette argumenten: de maatregel ontneemt de burger zijn vrijheid. En we mogen al zo weinig; nog even en straks mag helemaal niks meer. Wat is dat voor idiotie? De automobilist heeft nog steeds alle vrijheid om over de Nederlandse wegen te tuffen, op sommige stukjes iets langzamer dan nu. Sommige, want op het merendeel van de wegen in de Randstad is de begrenzing van 100 km al jaren gewoon.

Maar het is in de ogen van de VVD verschrikkelijk erg allemaal. Ons wordt een speeltje afgepakt.

Het zit de VVD zó hoog, dat Rutte naar Hilversum toog om bij Nieuwsuur uit te leggen waarom hij die rotmaatregel had moeten nemen. Het gebeurt zelden dat de minister-president zijn gezicht laat zien in de studio van een omroep. Maar het is in de ogen van de VVD verschrikkelijk erg allemaal. Ons wordt een speeltje afgepakt. Alsof je in Nederland bij voortduring en overal 130 kunt rijden.

Het is een hoop heisa, opgeklopt door de VVD zelf met steun van gelijkgezinde media. De VVD zou in de peilingen twee tot vier zetels verliezen. Dat zijn gebruikelijke cijfers bij maatregelen die niet overal lekker vallen. Meestal verdwijnt die terugval na verloop van tijd. In dit geval waarschijnlijk ruim voor de volgende verkiezingen.

Hoe erg is het? Deskundigen hebben berekend dat je door de snelheidsbeperking maar een paar minuten langer doet over een bepaalde afstand. Dat komt omdat je door drukte, files, en wegonderhoud nooit constant 130 kunt rijden. En dankzij die snelheidsbeperking neemt het aantal files en verkeersongelukken af en verbruik je ook nog eens minder brandstof.

Hoezo rotmaatregel? Belastingverhoging, dat is pas een rotmaatregel.