Jos Heymans

Den Haag, ga je schamen!

05 oktober 2019 06:00

De partijen in de Tweede Kamer liepen zich dinsdag de benen uit het lijf om maar in het gevlei te komen van de boeren. Terwijl de meeste demonstranten nog onderweg waren, stapte Geert Wilders op een tractor om zijn onvoorwaardelijke steun aan de agrarische sector te betuigen. Alsof hij Boris Jeltsin was die in Moskou op een tank klom om een staatsgreep tegen Gorbatsjov te verijdelen. Het was een gênant en ongeloofwaardig optreden van de PVV-leider; in zijn verkiezingsprogramma wordt met geen woord over de boeren gerept.

Ook andere partijen lieten zich niet onbetuigd. Forum voor Democratie toog ook naar het Malieveld om boerensteun te geven of te verkrijgen. Op de website van Forum worden de standpunten van de partij uitvoerig toegelicht, met name over immigratie, euro, zorg en onderwijs en vooral over het politieke systeem. Aan de agrarische sector wordt zegge en schrijve één zin besteed, en dan nog ergens verstopt onderaan: ‘steun voor de agrarische sector, een van de belangrijkste exportsectoren in onze economie'.

De 50.000 agrariërs halen met elkaar niet de kiesdeler van 70.000 stemmen en zijn dus ook niet goed genoeg voor een Kamerzetel; ze zijn electoraal niet meer van belang.

Het CDA stuurde de hele fractie naar het Malieveld; het is nog altijd een boerenpartij ook al zijn ze in de loop der jaren vele teleurgestelde boeren als kiezer kwijtgeraakt. Het politiek vertoon van al die partijen op de historische grond van het Malieveld (ooit werd Wilhelmina hier door het volk massaal toegejuicht en mislukte de socialistische revolutie van Troelstra) was een ongekend staaltje van hypocrisie. Straks als pijnlijke stikstofmaatregelen moeten worden genomen, zijn de boeren vergeten. De 50.000 agrariërs halen met elkaar niet de kiesdeler van 70.000 stemmen en zijn dus ook niet goed genoeg voor een Kamerzetel; ze zijn electoraal niet meer van belang.

Tweehonderd meter verderop voltrok zich een ander politiek schandaal. De rijksrecherche viel het stadhuis binnen en onderzocht de werkkamers van de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, op zoek naar bewijzen van ambtelijke corruptie. Zonder te weten of het ooit tot vervolging komt, laat staan tot een veroordeling, werden de twee wethouders op non-actief gezet en het college van B en W opgeblazen. Het politiek vertrouwen in Groep de Mos was in één klap verdwenen. De inval (door de burgemeester steevast instap genoemd; alsof het dan minder erg is) is op zich al voldoende om politieke samenwerking met de verdachten op te zeggen.

Den Haag is een maatje te groot voor deze VVD-burgemeester.

Alsof het nog niet genoeg is, dreigt ook de val van burgemeester Pauline Krikke die volgens het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid fout op fout heeft gemaakt bij haar beleid rond de brandstapels op de stranden van Scheveningen en Duindorp. Krikke wees meteen met een beschuldigende vinger naar de organisatoren van het evenement die zich niet aan de afspraken hadden gehouden. Maar zelf weigerde Krikke uit angst voor rellen de ME in te zetten, de nieuwjaarsbranden te verbieden en de veiligheid van de burgers te garanderen. Wie bestuurt hier eigenlijk de stad?

Hoewel het debat over de vuurwerkbranden nog moet plaatsvinden, geven veel partijen in de Haagse gemeenteraad geen cent meer voor haar burgemeesterschap. De Groep De Mos voorop, maar dat is vooral ingegeven door rancune vanwege het verlies van twee wethouders. Ook het AD/Haagsche Courant heeft, heel ongebruikelijk in de Nederlandse media, Krikke onomwonden de wacht aangezegd. Den Haag is een maatje te groot voor deze VVD-burgemeester.

Den Haag is allang geen stad meer van vrede en recht, zoals op het tapijt in de raadzaal staat geschreven. De 45 raadszetels worden ingenomen door 15 nogal verschillende fracties; van christenen tot moslims en van populisten tot strenge conservatieven. Geen natuurlijke vrede daar in het IJspaleis, zoals het stadhuis vanwege zijn witte gevels wordt genoemd. En sinds de politie-inval is recht ook geen vanzelfsprekendheid meer.

Den Haag – Binnenhof én stadhuis – ga je schamen!