Jaap van Deurzen

Help! Jehova's getuigen aan de deur

15 september 2019 06:15

Ik herken ze op afstand, ook de twee die ik door het ruitje van onze voordeur zie. Jehova's getuigen. Ik heb altijd een zwak gehad voor mensen met een missie. Ga er maar aan staan om dag in dag uit met een zalige glimlach een broodjeaapverhaal te moeten verkopen. Zeker als je weet dat Gods getuigen ook nog eens worden gedwongen om zélf de lijfbladen van de uitgeversorganisatie in te kopen: de Wachttoren en Ontwaakt! Ik probeer me de onverkochte stapels op zolders voor te stellen.

Een lief, frêle dametje wordt begeleid door een bebrild, gezandstraald manneke van een jaar of twintig. Hij heeft een keurig Rutte-kapsel en draagt een colbertje en een stropdas. De schijn van onberispelijkheid is één van de hoogste geboden binnen de sekte. Inderdaad… schijn bedriegt.

"De Jehova's hebben hun eigen interpretatie van het Nieuwe Testament verzonnen, die sterk afwijkt van andere godsdienstige groeperingen."

De Jehova's getuigen vallen wereldwijd van hun vrome voetstuk. Ook Gods uitverkorenen kunnen hun handjes niet thuishouden en maken zich schuldig aan allerlei vormen van seksueel misbruik. RTL Nieuws trok in ons land de beerput open. In België groeit het aantal aangiften tegen de grijpgrage gelovigen gestaag.

Het begon zo voorspoedig voor de Amerikaanse uitgeverij, in 1881, toen het Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap officieel werd opgericht. Het aantal leden groeide onstuimig. Wereldwijd zouden er nu 8,5 miljoen Jehova's getuigen zijn. In ons land zijn het er ongeveer 30.000.

De Jehova's hebben hun eigen interpretatie van het Nieuwe Testament verzonnen, die sterk afwijkt van andere godsdienstige groeperingen. Met als belangrijkste boodschap: "De hel op aarde zal losbranden. Degenen die niet naar de lokroep van de Goddelijke Getuigen hebben geluisterd, zijn ten dode opgeschreven." En: "Het einde van 6000 jaar menselijke geschiedenis zal worden ingeluid. Ons geslacht zal het einde van de huidige ordening meemaken!"

"De dag van het armageddon stond op de rol in de herfst van 1975. Ik scheet peuken."

Dus, sluit u aan, win zieltjes en verkoop de Wachttoren en Ontwaakt! Want daar gaat het uiteindelijk om. De kas spekken. De top van de religieuze organisatie zou in uitbundige luxe leven.

De dag van het armageddon stond overigens op de rol in de herfst van 1975. Ik herinner me nog dat ik het heimelijk betreurde dat ik me, bij wijze van verzekeringspolis, niet had aangesloten bij het genootschap. Ik scheet peuken.

Maar sektewoordvoerder Hans Tollenaar maaide in 1970 al mijn hoop op hemelse redding de grond in en zei: "Binnenkort zullen de lijken van alle mensen, behalve natuurlijk die van goedwillende Jehova's getuigen, tot mest dienen voor de nieuwe wereld, het duizendjarige rijk. Zeg maar dag vogels, dag bloemen, dag vlinders" (naar de bejubelde uitspraak van tv-held Pipo de Clown). Tollenaar: "En niet gauw lid worden, hè, wanneer wij een seintje hebben doorgekregen dat het zover is. Dat zou je wel willen."

"Alle andere gedoopte getuigen moesten in het aardse paradijs blijven, waar ze elkaar nooit meer de hersens zouden inslaan."

Hij schilderde de hemelse klasse die zou worden gevormd door 144.000 onsterfelijke zielen, zeg maar Gods skybox. Dat getal was gebaseerd op 12 maal 12.000 uit elk van de stammen Israëls. Alle andere gedoopte getuigen moesten in het aardse paradijs blijven, waar ze elkaar nooit meer de hersens zouden inslaan. Dat is ook wel begrijpelijk met maar 8,5 miljoen bolbewoners: je hebt de ruimte.

Toen kwam de ontgoocheling. De wereld draaide door na 1975. Veel Jehova's hadden alles verkocht en het geld aan het Wachttorengenootschap geschonken. Satan greep zijn kans en begon de gefrustreerde getuigen te corrumperen. Hoewel – het ligt eerder voor de hand dat ook bij de Jehova's, waar een strikte machtshiërarchie heerst, het seksueel misbruik van alle tijden is geweest. Niets menselijks is bobo's in religieuze sektes vreemd. Maar zij verziekten het wel voor de goedgelovige Jan met de pet-getuigen.

Ik doe de deur open, kijk in een kwartet lieve, hoopvolle ogen en besef dat ik weer een illusie armer ben.