Yesim Candan

Een broodje döner én een broodje kaas

19 juli 2019 05:59

Er bestaan tal van cursussen om ervoor te zorgen dat je een geïntegreerde Nederlander wordt. Voor een bedrag van zo'n 250 euro leer je in een paar weken tijd over de Nederlandse taal en gebruiken. Bij een radio-uitzending van WNL discussieerden we over de vraag of dit nu echt helpt om beter te integreren. De kritiek over de Turkse Nederlander is dat die in een parallelle samenleving leeft. Dat er een te sterke binding met Turkije zou zijn. Nieuwe Turken die naar Rotterdam komen, meestal vrouwen, zullen actief benaderd worden om een inburgeringscursus te volgen.

Uiteraard is het een goed idee als gelukszoekers worden onderwezen over hun nieuwe heimat. De gemeente Rotterdam wil niet dat deze Turkse vrouwen belanden in een isolement of een parallelsamenleving. De Rotterdamse wethouder Wijbenga zei daarover bij de NOS: "Zij verdwijnen in subculturen, omdat ze niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en ook niet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ze weten niet hoe de verhouding man en vrouw hier is en weten ook niet dat we hier een andere houding ten opzichte van religie hebben."

"Ik geloof dat je het beste kunt integreren door te werken. Door mee te draaien in en bij te dragen aan de Nederlandse samenleving."

Op deze manier lijkt het alsof uit Turkije echt alleen achtergestelde religieuze vrouwen komen, die een totaal andere man-vrouwbeleving hebben. Dit verwart mij. Ik zoek naar de achtergrond en de opleiding van deze vrouwen. Conclusie: geen enkele instantie houdt dit bij, omdat Turken geen inburgeringsplicht hebben vanwege een associatieverdrag tussen Turkije en EU. Als dit nieuws over de inburgeringscursus zou zijn verschenen in de jaren 70 had ik het nog wel begrepen, omdat destijds voornamelijk relatief laagopgeleide Turken van het platteland naar Nederland kwamen. 

Ik mis een belangrijk argument in dit hele verhaal. Ik geloof namelijk dat je het beste kunt integreren door te werken. Door mee te draaien in en bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Vrouwen zullen door hun werk zelfstandig en financieel onafhankelijk zijn, mede doordat ze hun eigen geld verdienen. Werk zou het basisprincipe moeten vormen voor goede inburgering. Goed voor de participatie én emancipatie van deze vrouwen. 

"Wat nieuwkomers in hun privétijd doen, is hun eigen zaak. Of ze nu bij de vrijmetselaars willen horen of bij een Turkse motorclub."

De angst is ook dat nieuwe Turken in een parallelle samenleving terechtkomen. Maar waar gaat de inburgering echt over? Het echte doel zou moeten zijn dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk komen en hun eigen geld verdienen. Wat ze in hun privétijd doen, is hun eigen zaak. Of je nu bij de christelijke jongerenvereniging wilt horen, bij de vrijmetselaars of bij een Turkse motorclub, of dat je wereld alleen bestaat uit mensen uit de corporale wereld. 

Zo hebben we in ons privéleven allemaal parallelle universums - omgevingen waar we ons thuisvoelen, waar we bij willen horen. Soort zoekt soort. Daarnaast kun je én een broodje döner eten, én een broodje kaas.

Yesim lanceerde de term 'bicultureel' in de Nederlandse taal als alternatief voor 'allochtoon' en vindt een tweede cultuur een kracht en een meerwaarde voor het bedrijfsleven.