Susanne Uilenbroek

Seksuele onreinheid

09 januari 2019 06:14

Op mijn katholieke middelbare school kregen we les van een homoseksuele godsdienstleraar. Ik was een brugklasser van 11 en meneer Engels was de eerste homo die ik ontmoette. Hij was volkomen open over zijn geaardheid en wij vonden hem heel erg cool. Soms keken we tijdens de les een film. "Oeh, wat een lekker ding", zei hij een keer terwijl hij naar een dansende man wees. Hij en de stoerste jongen van de klas schoten in de lach, vrolijk en optimistisch. De rest van de klas was een stuk bleuer en we giechelden een beetje mee. Die middag had ik iets belangrijkers geleerd dan de bekendste goden uit het Hindoeïsme, namelijk dat een man een andere man een lekker ding kan vinden en dat het leuk kan zijn om dat uit te spreken.

Deze week was er opeens een Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring, een pamflet dat in 2017 in Amerika werd gepresenteerd en dat een leidraad op het gebied van seksualiteit moet zijn voor streng gelovige christenen. De Nederlandse vertaling is ondertekend door ongeveer 200 orthodoxe mannen. De meesten zijn dominee, maar er zitten ook docenten, hoogleraren en SGP-politici tussen.

Seksuele onreinheid, voor mij een onbekend begrip. Maar op de website van één van de ondertekenaars wordt het uitgelegd: porno kijken en seks buiten het huwelijk zijn onrein.

Uitgangspunt in de verklaring is dat je alleen seks mag hebben binnen het huwelijk en dat het huwelijk alleen gesloten mag worden tussen een man en een vrouw. Het huwelijk is voor het leven, dus scheiden is er niet bij. Volgens het pamflet heeft God de mensen geschapen en dus ook hun sekse bepaald. Daar zelf iets aan veranderen is uit den boze, net als alle seks buiten het huwelijk en seks tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Een prominente plek in de Nashvilleverklaring is er voor seksuele onreinheid. Voor mij een onbekend begrip, maar op de website van één van de ondertekenaars wordt het uitgelegd: Porno kijken en seks buiten het huwelijk zijn onrein. Daar überhaupt aan denken is al kwalijk en als je bang bent dat je de verleiding niet kan weerstaan, moet je de verleiding zoveel mogelijk uit de weg gaan door bijvoorbeeld de tv de deur uit te doen.

We wisten al lang dat orthodoxe christenen homo’s en transgenders afwijzen. Net als orthodoxe moslims en orthodoxe joden dat doen.

Ik heb heel hard gelachen toen ik een aantal tips las om ervoor te zorgen dat seks voorbehouden blijft aan een getrouwde man en vrouw. "Besteed eens aandacht aan variatie. Indien de kinderen de deur uit zijn hoeft het ook niet noodzakelijk in bed te gebeuren." Toch best sneu dat het die 18 jaar daarvoor wel alleen in bed kon. Of "Vrijen heeft meer te maken met 'thuis komen' dan met 'klaarkomen'." Ik denk dat een groot gedeelte van de bevolking hier anders over denkt, maar dat is natuurlijk ook precies wat er aan de hand is.

In die hele Nashvilleverklaring staat eigenlijk niks nieuws. We wisten al lang dat orthodoxe christenen homo’s en transgenders afwijzen. Net als orthodoxe moslims en orthodoxe joden dat doen. Ook weten we al lang dat zij tegen porno, overspel en welke andere vorm van seks buiten het huwelijk zijn. Dit zijn de mensen die bezwaar maakten tegen de reclames van Second Love. Op zich niks nieuws onder de zon dus. Maar we leven in een tijd waarin mensen nog steeds in elkaar worden geslagen omdat ze hand in hand met hun geliefde lopen en dan heb je iedereen nodig om ervoor te zorgen dat homo’s en transgenders worden geaccepteerd. Van dominees, docenten, hoogleraren en politici verwacht je dat ze de grondwet uitdragen en niet dat ze met de bijbel in de hand discriminatie goedpraten.

Een godsdienstleraar zoals meneer Engels is voor de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring een schrikbeeld, voor mij was hij een zegen. Niet omdat hij homo was, maar omdat hij de regisseur was van het schooltoneel en mij heeft geleerd hoe je een verhaal moet vertellen. Iets waar ik nog elke dag profijt van heb.