Wonen

We klagen massaal over onze buurt en vooral over (zwerf)afval

22 oktober 2016 16:00 Aangepast: 22 oktober 2016 18:12

Het eigen woongenot is heilig voor de Nederlander. Ligt er hondenpoep op de stoep, is er weinig parkeerruimte of zwerft er afval rond, dan klagen we massaal bij de gemeente. Buurtfacts bracht de grootste ergernissen in kaart.

In 2015 kwamen er in heel Nederland naar schatting 1,9 miljoen (!) meldingen van burgers binnen met het verzoek aan gemeenten om ergernissen aan te pakken. Dat zijn er ruim 5200 per dag, 217 per uur en bijna 4 per minuut.

De grootste ergernissen in jouw buurt? Kijk hier!

Kom niet aan ons stekkie

Klagen, we houden er van. Zeker als het gaat om ons eigen woongenot. Buurtfacts vroeg bij alle 390 Nederlandse gemeenten de meldingen over de openbare ruimte op. Variërend van hondenpoep tot hangjeugd en van een stinkend riool tot defecte lantaarnpalen.

Zint ons iets niet, dan bellen, appen of mailen we massaal onze gemeente. Om een ranglijst van grootste ergernissen samen te stellen, zette Buurtfacts 1,4 miljoen klachten uit 217 gemeenten op een rij.

Afval, afval, afval

Met stip op nummer 1 in de ranglijst: afval en zwerfafval. Bijna een derde van alle klachten heeft betrekking op afval. We storen ons mateloos aan vervuilde plantsoenen en overvolle afvalbakken. De beste container is een geleegde container, zeg maar. En zeg nou zelf: wie wil er geen schone buurt?

Naast afval zijn ook openbare verlichting en het onderhoud van openbaar groen, stoepen en wegen hete hangijzers.

Grootste klagers wonen in stad

Niet overal wordt evenveel geklaagd. In steden ligt het aantal klachten namelijk aanzienlijk hoger dan in de meest uitgestrekte plattelandsgemeenten. Hoe meer huizen er per vierkante kilometer staan, hoe meer er geklaagd wordt.

In de meest stedelijke gemeenten ligt het aantal klachten (14 per 100 inwoners) zelfs twee keer zo hoog als in de minst stedelijke (7 per 100). En als we enkel naar afval en zwerfafval kijken wordt er in grote steden zelfs drie keer zoveel geklaagd.

Temperatuur hoger, aantal klachten hoger

Zodra de temperatuur stijgt en meer mensen buiten zijn, wordt er meer geklaagd. Uitzondering is de jaarwisseling, wanneer vuurwerkoverlast en vernielingen zorgen voor een piek. Ook zijn er pieken bij extreme weersoverlast, zoals de zomerstorm in juli 2015.

Klachten over openbaar groen en ongedierte komen voornamelijk binnen in de zomer. Hondenpoep lijkt vooral in ergernis in de eerste maanden van het jaar. En als het eerder donker wordt, nemen de klachten over de openbare verlichting flink toe. Maandag is overigens onze favoriete klaagdag.

Wordt er nog iets gedaan met mijn klacht?

Allemaal leuk en aardig, maar als burger wil je natuurlijk weten of er op korte termijn ook iets met je klacht wordt gedaan. Het antwoord is ja, maar verwacht niet dat de kapotte stoeptegel of de defecte lantaarnpaal nog dezelfde dag wordt vervangen. Gemiddeld doen gemeenten 10 dagen over de afhandeling van een melding van een burger.

Het maakt wel uit waar je klacht over gaat. Zo wordt een melding over afval doorgaans binnen 6 dagen afgehandeld, terwijl dat bij een klacht over speelterreinen gemiddeld 18 dagen is. Ook zijn er flinke verschillen tussen gemeenten. Inwoners van Leiden moeten gemiddeld 3 weken wachten, Rotterdammers weten binnen 6 dagen waar ze aan toe zijn.

Te laat

Zijn de gemeenten die slecht scoren op het aantal dagen tussen de melding en de afhandeling dan te laat? Dat is de vraag. Gemeenten stellen namelijk zelf normen op, waar ze zich aan dienen te houden. Het maakt het lastig om vast te stellen of ze te laat zijn.

Van 317.000 meldingen uit 2015 is bij Buurtfacts de geplande afhandelingsdatum bekend. Daaruit blijkt dat 1 op de 5 klachten (21 procent) door de betreffende gemeenten te laat zijn afgehandeld. Of dit exemplarisch is voor alle klachten waarvan geen geplande afhandelingsdatum bekend is, is lastig te stellen.

Hoe komt Buurtfacts aan deze cijfers?
Buurtfacts vroeg aan alle Nederlandse gemeenten alle meldingen over de openbare ruimte uit 2015, zonder namen en adressen van de melders. Bijna alle gemeenten gaven gehoor aan ons verzoek. Voor onze analyse hebben we 1,4 miljoen klachten uit 217 gemeenten (samen goed voor ruim 12 miljoen inwoners) ingedeeld in de volgende 12 categorieën met de meest voorkomende klachten.
 
 • Afval/zwerfafval (o.a. zwerfvuil, illegale stortingen, containers)
 • Openbare verlichting e.d. (o.a. straatverlichting, straatmeubilair, bebording)
 • Groen (o.a. Bomen, snoeien, maaien, plantsoenen, groenonderhoud)
 • Wegen (o.a. kapot wegdek, loszittende tegels, verharding, zandwegen)
 • Water/riolering (o.a. wateroverlast, riool, putten, sloten)
 • Handhaving/overlast (o.a. geluidsoverlast, hangjeugd, graffiti)
 • Parkeren (o.a. Betaald parkeren, foutparkeren, fietswrakken)
 • Verkeer/gladheid (o.a. Onveilige verkeerssituaties, strooiroutes)
 • Ongedierte (o.a. ratten, eikenprocessierups, kadavers, meeuwen)
 • Hondenpoep (o.a. overlast van hondenpoep, uitlaatroutes)
 • Speelterreinen (o.a. defecte speeltoestellen, sportvelden)
 • Overige/onbekend (overige meldingen niet in te delen bij bovenstaande)
Bij ruim 900.000 meldingen weten we een melddatum en een afhandelingsdatum. Deze hebben we gebruikt om erachter te komen hoe lang het duurt voor een klacht wordt afgehandeld. De norm voor afhandeling van meldingen verschilt per gemeente. Van 317.000 meldingen weten we de norm, voor die klachten konden we achterhalen of de melding op tijd of te laat was afgehandeld.

Meer op rtlnieuws.nl:
Dit zijn de grootste ergernissen in jouw buurt

RTL Nieuws Buurtfacts / Jasper Bunskoek
`