Onderwijs

Hoe heeft RTL Nieuws gemengde, witte en zwarte scholen onderzocht?

07 december 2017 18:08 Aangepast: 07 december 2017 18:08

Lees hier hoe de onderzoeksredactie van RTL Nieuws de eindtoetsresultaten vergeleek van witte, zwarte en gemengde scholen.

Elke school heeft andere leerlingen, hoe vergelijkt RTL Nieuws toch de eindtoetsscores van de basisscholen?

Het klopt dat scholen niet zomaar te vergelijken zijn. Daarom heeft RTL Nieuws in 2013 in samenwerking met wijlen onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. De nu gehanteerde methode lijkt hier op en is voor het vergelijken van de samenstelling op basis van diversiteit op een aantal punten aangepast. Lees hier de precieze berekening achter die vergelijking.

Wanneer is een school wit, gemengd of zwart?

Voor de samenstelling van scholen hanteert RTL Nieuws drie categorieën, die ook in andere onderzoeken regelmatig naar voren komen. Een school met veel leerlingen met een migratieachtergrond wordt een zwarte school genoemd. Scholen waar weinig leerlingen met zo'n achtergrond op zitten, worden wit genoemd. De basisscholen waar de verhouding tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond tussen de 30 en 70 procent ligt noemen we gemengd.

ZIE OOK: Eindtoets basisschool – alle bijdragen in een overzichtelijke special

Bij de indeling van scholen in een categorie wilde RTL Nieuws aanvankelijk uitgaan van de herkomstlanden van leerlingen per school. Die gegevens wilde het ministerie na een Wob-verzoek echter niet verstrekken. Daarom is uitgegaan van het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond dat terug te vinden is in gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Scholen met veel leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond krijgen daar namelijk in het kader van de zogeheten NOAT (Nederlands onderwijs aan anderstaligen)-regeling extra geld voor. 

Welke eindtoetsen zijn meegerekend?

Het gaat om eindtoetsen die basisscholen in 2015, 2016 en 2017 afnamen onder hun leerlingen uit groep 8. Voor het onderzoek naar de impact van diversiteit zijn alleen de scores op de Centrale Eindtoets van het Cito meegenomen. Alleen als er vijf of meer deelnemers aan de toets waren, is het toetsresultaat meegenomen.

Welke basisscholen zijn meegerekend?

Elke reguliere basisschool is meegerekend waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend voor het resultaat van de Centrale Eindtoets, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn. In totaal zijn op die manier voor zo'n driekwart van de ruim 6.300 scholen de scores meegenomen in de uiteindelijke vergelijking.

Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?

RTL Nieuws heeft voor de gemiddelde eindtoetsscores per school en schooljaar gebruik gemaakt van data die door de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar is gesteld. Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van DUO over het aantal leerlingen met laag opgeleide ouders per school (per 1 oktober 2016) en het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau van viercijferige postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2016).

Daarnaast maakten wij gebruik van de variabele 'bevolkingssamenstelling' uit de Leefbarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken (uitgave 2012) en informatie van het CBS over de inkomens en opleidingsniveaus van mensen per viercijferig postcodegebied. Voor de indeling in diversiteit van scholen is gebruik gemaakt van openbare gegevens van DUO waar per school het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond is weergegeven.

`