Onderwijs

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores van 2017?

06 december 2017 06:00 Aangepast: 07 december 2017 11:31

Lees hier hoe het precies zit met de berekeningen die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft gedaan rond de eindtoetsscores in 2017.

In de publicatie van de Eindtoetsscores hebben bijna alle basisscholen van Nederland een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de eindtoetsscores.

Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 

Nee. Tot voor kort konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu kun je op onze website de scores zien van de afgelopen drie jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen. 

Wat betekenen deze cijfers?

RTL Nieuws gebruikt een gewogen berekening waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen.

Omdat scholen niet zomaar te vergelijken zijn, heeft RTL Nieuws in 2013 in samenwerking met wijlen onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. De nu gehanteerde methode lijkt hierop en is op een paar kleine punten aangepast. Lees hier de precieze berekening achter die vergelijking. Overigens werken ook de onderwijsinspectie en het CBS (in opdracht van het ministerie van Onderwijs) met een soortgelijke methode om de verschillen tussen eindtoetsen op scholen te toetsen.

Hoe komt RTL Nieuws aan rapportcijfers?

De berekening geeft voor iedere school een zogenoemd residu. Dat is het aantal standaardafwijkingen dat een school boven of onder de 'verwachte waarde' zit, oftewel het gemiddelde van vergelijkbare scholen.  

Een residu van 0 is door ons omgezet naar een 7, en voor iedere standaardafwijking naar boven of naar beneden komt er respectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. Wie 1 standaardafwijking boven vergelijkbare scholen zit krijgt een 8, wie juist 1 standaardafwijking daaronder scoort, krijgt een 6. Een enkele score kwam onder de 4 uit. Die is afgerond naar een 4.

De school van mijn kind scoort slecht, wat nu?

Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Door te klikken op de link in onze tool kun je meer feiten over de school bekijken en ook alle rapporten van de onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.

Welke eindtoetsen zijn meegerekend?

Het gaat om eindtoetsen die basisscholen in 2015, 2016 en 2017 afnamen onder hun leerlingen uit groep 8. Alleen als er vijf of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegerekend. Naast de Centrale Eindtoets van het Cito zijn ook de scores voor de door het ministerie erkende toetsen van IEP, ROUTE 8, AMN, CESAN en DIA meegenomen. Dat geldt ook voor de scores voor de drempeltoets, die in 2015 nog werd afgenomen.

Welke basisscholen zijn meegerekend?

Elke reguliere basisschool is meegerekend waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn. In totaal is op die manier voor 6.154 scholen een cijfer berekend.

Welke gegevens zijn verder gebruikt voor het berekenen van de scores?

RTL Nieuws heeft voor de gemiddelde eindtoetsscores per school en schooljaar gebruikgemaakt van data die door de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar zijn gesteld. Bekijk alle informatie per school via onze tool en de uitkomsten in dit Excel-bestand.

Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van het ministerie van Onderwijs over het aantal leerlingen met laagopgeleide ouders per school (per 1 oktober 2016) en viercijferige postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2016).

Daarnaast maakten wij gebruik van de variabele 'bevolkingssamenstelling' uit de Leefbarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken (uitgave 2012) en informatie van het CBS over de inkomens en opleidingsniveaus van mensen per viercijferig postcodegebied.

Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?

De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens DUO. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tool aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl. De tool wordt dan aangepast.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore