Ga naar de inhoud
Onderwijs

Verschillen ouderbijdrage enorm: hoe rijker klasgenootjes, hoe meer je betaalt

Brugklassers voor het eerst naar de middelbare school (archieffoto). Beeld © ANP

Op sommige scholen wordt van ouders verwacht dat ze elk jaar ruim 600 euro aan vrijwillige ouderbijdrage betalen, terwijl op andere scholen niets wordt gevraagd. De verschillen tussen scholen zijn groot en hoe rijker de ouders op een school, des te hoger is de ouderbijdrage. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws bij middelbare scholen.

RTL Nieuws onderzocht de vrijwillige ouderbijdragen van een derde van de middelbare scholen. Gemiddeld wordt ouders in het voortgezet onderwijs jaarlijks 188 euro aan vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 

Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen bijvoorbeeld kosten voor de mediatheek, de educatieve reizen en de huur van het kluisje.

Uitsluiten van activiteiten

Wie de ouderbijdrage niet betaalt, mag worden uitgesloten van activiteiten. Het voelt daarom volgens Herman van der Werfhorst, hoogleraar onderwijssociologie aan de UvA, voor veel ouders niet als vrijwillig.

"Kinderen willen niet thuisblijven met het educatieve schoolreisje. En ouders willen ook niet dat hun kinderen dat moeten doen, ouders zien de ouderbijdrage dus als een stevig verzoek waar je toch niet echt aan kunt ontsnappen."

Tweedeling

Scholen waarvan de ouders minder dan gemiddeld te besteden hebben, vragen gemiddeld 168 euro aan de ouders. Dit is bijna 50 euro minder dan middelbare scholen waar ouders meer dan gemiddeld te besteden hebben, waar 216 euro wordt gevraagd.

ZIE OOK: Thomas kon de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen: 'Ik kreeg een forse aanmaning'

Volgens Herman van de Werfhorst past dit verschil binnen de tweedeling die te zien is in het onderwijs, waarbij het sociale milieu waarin je opgroeit invloed heeft op de school waar je terechtkomt.

Hij verwacht niet dat veel armere ouders voor een school kiezen vanwege de lage ouderbijdrage . "Voor grote groepen zal het niet die 100 euro zijn die het verschil maakt tussen de ene en de andere school."

Meer bewuste keuzes

Maar, de extra activiteiten die met de ouderbijdrage worden betaald, kunnen volgens Van de Werfhorst wel een rol spelen bij de keuze.

"Ouders uit hogere sociale milieus maken gemiddeld meer bewuste keuzes over het onderwijs van hun kind. Hierbij zijn mogelijk niet alleen de leerprestaties leidend, maar ook extra’s zoals de schoolreisjes of een mooi laboratorium."

Vooral aan ouders in het vwo wordt een flinke bijdrage gevraagd voor allerlei extra’s, gemiddeld 264 euro per jaar. Het praktijkonderwijs en het vmbo is een stuk goedkoper dan de havo en het vwo.

Gemiddelde ouderbijdrage per niveau

Veel meer dan het gemiddelde ben je als ouder kwijt op de havo van het Rudolf Steiner College. Hier betaal je gemiddeld 623 euro per jaar. Dit bedrag wordt vooral gebruikt om de vrijeschool-vakken op de school te financieren.

Ook op het Vossius Gymnasium in Amsterdam wordt uitzonderlijk veel van de ouders gevraagd. Deze school vraagt 615 euro per jaar, waarvan een groot deel wordt besteed aan reizen naar het buitenland.

Op beide scholen kunnen ouders met een laag inkomen hulp krijgen van de school. Op het Vossius Gymnasium is er een fonds waaruit excursies worden betaald voor leerlingen met armere ouders. 

Wat valt er in ons onderzoek onder de vrijwillige ouderbijdrage?

Definitie

De ouderbijdrage is de ouderbijdrage, zoals bedoeld in de wet 'medezeggenschap op scholen': "De middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat."

Onder deze definitie vallen bijvoorbeeld collectieve verzekeringen, kosten voor de mediatheek of bibliotheek, de huur van een kluisje, brugklaskamp, een educatieve buitenlandreis, excursies en bijzondere leermethoden (bv. Montessori-onderwijs).

Niet meegerekend

Om de scholen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken zijn de volgende kosten niet meegenomen:

  • Borg
  • Materialen die door de ouders worden aangeschaft en het bezit van de leerling of ouder zijn, zoals een iPad, bosatlas, rekenmachine e.d.
  • Extra kosten voor keuzevakken (bv. excursie biologie in de bovenbouw) en extra kosten voor speciale keuzeprogramma’s (bv. sportklas of tweetalig onderwijs)
  • Funreizen, zoals een skireis

ZIE OOK: Zo is het onderzoek naar ouderbijdragen uitgevoerd