Onderwijs

Grote verschillen tussen scholen: zo scoort jouw basisschool

12 april 2017 11:20 Aangepast: 12 april 2017 14:27
Archieffoto. Beeld © ANP

De onderwijsinspectie concludeert dat er grote verschillen zijn tussen het onderwijsaanbod op scholen. Hierdoor krijgen niet alle leerlingen even goede kansen. Buurtfacts bracht de eindscores van basisscholen in kaart, zodat de resultaten te vergelijken zijn.

Klik hier om de tool in je app te bekijken

Volgens de onderwijsinspectie maakt het op dit moment te veel uit op welke school ze terechtkomen. De inspectie zegt verder dat de verschillen tussen scholen internationaal nergens zo groot zijn als in Nederland.

Methode Dronkers

Buurtfacts bracht aan de hand van een methode van wijlen professor Dronkers de scores van de eindtoets op basisscholen in kaart.

In de publicatie van de scores van eindtoetsen hebben bijna alle basisscholen van Nederland een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de Cito-scores.
 
1. Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 
Nee. Tot voor kort konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu kun je op onze website de scores zien van de afgelopen drie jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen.
 
2. Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws gebruikt een gewogen berekening waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen.

3. Hoe werkt deze methode?
Voor iedere school wordt een gemiddelde 'Cito-score' berekend, op basis van de beschikbare jaren en het deelnamepercentage. Die score wordt vergeleken met de scores van scholen die dezelfde soort leerlingen hebben. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
 
4. De school van mijn kind scoort slecht, wat nu? 
Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Door te klikken op de link in onze tool kun je meer feiten over de school bekijken en ook alle rapporten van de onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.
 
5. Niet alle scholen doen mee aan de Cito-toets. Hoe zit het met die scholen?
De scores voor de IEP- en Route 8-eindtoets heeft RTL Nieuws omgezet naar Cito-scores op basis van de gegevens van de onderwijsinspectie. Scholen die andere toetsen gebruiken, zijn in ons overzicht niet meegenomen. Als er op een school minder dan vijf kinderen meededen aan de toets, zijn de resultaten uit privacyoverwegingen geheim gebleven, en kunnen wij ook geen gemiddelde uitrekenen.
 
6. Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?
De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de onderwijsinspectie en DUO. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tools aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via rtlnieuws@rtl.nl. De tool wordt dan aangepast.

`