Economie

Veel Wereldwinkels accepteren geen cadeaubonnen meer

17 juli 2017 11:49 Aangepast: 15 oktober 2017 11:18

Of er uitzicht is op de redding van de stichting die de cadeaubonnen verzorgt voor een groot deel van de Wereldwinkels in Nederland, is nog onduidelijk. Bij veel winkels zijn de bonnen voorlopig niet meer bruikbaar.

Hoeveel en welke winkels de bonnen nog wel innemen, kan de waarnemer van de bewindvoerder, Cees Klomp, niet zeggen.

Gisteren werd bekend dat de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen uitstel van betaling heeft gekregen. In het merendeel van de gevallen volgt op zo’n surseance een faillissement. Dan worden de cadeaubonnen die zijn uitgegeven, in principe waardeloos.

Bewindvoerder Johan Thielen is op vakantie; volgens zijn waarnemer Klomp zijn er voor een eventuele redding twee dingen nodig. In de eerste plaats moet er een akkoord worden gesloten met de 185 aangesloten winkeliers, die de bonnen die zij innamen willen verzilveren bij de stichting. Zij zouden volgens eerdere berichten ruim twee ton tegoed hebben. "Het is de vraag of er met hen een akkoord te sluiten is."

Duurzame redding

Maar daarmee zou de stichting nog niet gered zijn, legt Klomp uit. "Ook is van belang hoeveel bonnen er nog bij het publiek circuleren, en de vraag of die klanten een run op de winkels beginnen zodra de bonnen weer geaccepteerd worden." Klomp kon berichten dat er voor vier ton aan bonnen onder het publiek uitstaat, niet bevestigen.

Klomp: "Er moet worden beoordeeld in hoeverre een reddingsplan ook duurzaam is. We moeten voorkomen dat er over een half jaar opnieuw uitstel van betaling aangevraagd moet worden."

Inwisselbaarheid

Zolang de onzekerheid bestaat, kunnen klanten hun cadeaubonnen niet zomaar bij de winkels verzilveren. De website Wereldwinkels Nederland meldt dat de cadeaubonnen van de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen 'niet meer inwisselbaar zijn bij veel Wereldwinkels.' Verschillende winkels zelf melden ook voorlopig te zijn gestopt met de acceptatie van de bonnen.

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, die aan de stichting is gelieerd, is deze hele week telefonisch onbereikbaar voor commentaar. Op een mail met een vraag om een toelichting werd nog niet gereageerd.

Waarnemer Klomp van de bewindvoerder wijst erop dat de situatie voor klanten met een Wereldwinkel-cadeaubon nog verder wordt gecompliceerd omdat een kleinere groep Wereldwinkeliers die eerder is afgescheiden, haar eigen bonnen uitgeeft. Die zijn nog wel te gebruiken.

Toezicht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), die algemeen toezicht houdt op de uitgifte van cadeaubonnen, benadrukt dat de bonnen bij een faillissement in de failliete boedel terechtkomen. "De curator beslist dan wie er nog geld terugkrijgt. Bij waardebonnen sta je dan vaak achteraan in de rij."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore