Het drama SNS Reaal

EU akkoord met staatssteun SNS Reaal

18 december 2013 12:18 Aangepast: 06 september 2015 17:56

De Europese Commissie is akkoord met de financiele steun die de in februari genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft ontvangen van de Nederlandse overheid, stelt de toezichthouder, naar aanleiding van een plan om het bedrijf ingrijpend te reorganiseren.


Volgens het herstructureringsplan, dat de eigenaar, de Nederlandse overheid, eerder dit jaar indiende bij de Europese instantie, zal SNS Reaal zijn vastgoedfinanciering afsplitsen in een 'bad bank' en ook zal de verzekeringsdochter worden verkocht.

Na deze ingrepen zal er een retailbank overblijven met een scherpere focus die levensvatbaar kan worden op de lange termijn, stelt de Europese Commissie, zonder dat de mededinging op de interne Europese markt daardoor grondig wordt verstoord. De toezichthouder merkt daarbij op dat de overblijvende retailbank sinds de crisis in 2008 robuust is gebleken.

De nationalisatie en herstructurering zorgt ervoor dat de bank, de aandeelhouders en de houders van hybride kapitaal een adequate bijdrage leveren aan de kosten van de herstructurering, stelt de Commissie.

Bij de nationalisatie in februari van dit jaar werden de aandeehouders onteigend zonder compensatie. Ook achtergestelde obligatiehouders zagen hun belegging volledig verdampen. Het was de eerste keer dat de Nederlandse overheid een dergelijke 'bail-in' van crediteuren toepaste bij de redding van een Nederlandse financiele instelling.

De Europese toezichthouder voor mededingingszaken becijfert de totale staatssteun aan SNS Reaal op iets meer dan EUR3 miljard, plus een overbruggingskrediet van ruim EUR1 miljard.

Na de nationalisatie van het bedrijf in februari stak de Nederlandse overheid EUR1,9 miljard in de SNS Bank, in de vorm van gewone aandelen, en nog eens EUR300 miljoen werd gestoken in de holding SNS Reaal. Bovendien kreeg de holding een overbruggingskrediet van EUR1,1 miljard.

De afsplitsing van de vastgoedfinanciering - die miljarden verlies leed en de nationalisatie noodzakelijk maakte - doet de Nederlandse overheid door dit onderdeel voor een prijs die boven de marktwaarde ligt, wat neerkomt op nog eens EUR859 miljoen staatssteun.

De nog af te stoten verzekeringstak, bestaande uit de verzekeraar Reaal en pensioenbedrijf Zwitserleven, zal in afwachting van de verzelfstandiging bepaalde criteria hanteren bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Dow Jones

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore