Prestaties van Atlas College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo in Hoorn NH


< Zoek andere school

Om prestaties van middelbare scholen met elkaar te vergelijken, heeft RTL Nieuws rapportcijfers gegeven. Zo kun je gemakkelijk zien hoe goed of slecht een school het doet ten opzichte van de rest. De eindcijfers zijn gebaseerd op beoordelingen van de Onderwijsinspectie. Deze exacte scores en de verwachtingen van de inspectie, oftewel de norm, staan ook bij ons onderzoek.


Bovenbouw


Eindexamencijfers

Het eindexamencijfer is het gemiddelde cijfer op het Centraal Examen. Het gemiddelde is berekend op basis van de schooljaren 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.


Vmbo-b: 6,66
Norm: 6,35
6,5Cijfer RTL


Vmbo-k: 6,47
Norm: 6,17
7,7Cijfer RTL


Vmbo-tg: 6,98
Norm: 6,13
10Cijfer RTL


Zittenblijvers

Het aantal kinderen dat zonder te zakken, een niveau af te zakken of zittenblijven de bovenbouw doorloopt, wordt gemeten in bovenbouwsnelheid. Als een school honderd procent scoort is er dus niemand gezakt, blijven zitten of naar een lager niveau gegaan. De bovenbouwsnelheid is berekend op basis van de schooljaren 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.


Vmbo-b: 93,36%
Norm: 86,21%
7,1Cijfer RTL


Vmbo-k: 94%
Norm: 85,59%
7,3Cijfer RTL


Vmbo-tg: 96,7%
Norm: 85,46%
8,1Cijfer RTLOnderbouw


Zittenblijvers

Blijven er geen leerlingen zitten in de onderbouw, dan krijgt een school op onderbouwsnelheid een score van honderd procent. Deze score is berekend op basis van de schooljaren 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.


Onderbouwsnelheid: 97,4%
Norm: 94,97%
7,1Cijfer RTL


Onderwijsniveau

Zijn er veel leerlingen van bijvoorbeeld havo naar mavo gegaan? Onderwijspositie laat dit zien. Er wordt gemeten hoeveel leerlingen in het derde schooljaar nog op het niveau van het basisschooladvies zitten. Hierbij wordt gekeken naar zowel leerlingen die een stap omlaag doen, als leerlingen die een stap omhoog doen. Scoort een school hoger dan nul procent, dan betekent dit dat er meer kinderen naar een hoger niveau zijn gegaan dan naar een lager niveau. Onderwijspositie is berekend op basis van de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017.


Onderwijspositie 23.53%
Meer afstroom 0 Meer opstroom
8,6Cijfer RTL


Atlas College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo


Dampten 22
Hoorn NH

935 leerlingen


Meer info


Het RTL Nieuws-cijfer vertelt hoe goed een school het doet ten opzichte van de rest van Nederland. Als een school hoger dan een zeven scoort, doet de school het bovengemiddeld. Lees hier meer over de RTL Nieuws-rapportcijfers.

De normen, zoals in het grijs te zien, zijn de normen van de Onderwijsinspectie. Deze zijn niet voor iedere school gelijk. Zo is er rekening gehouden met scholen die bijvoorbeeld in achterstandswijken staan, de norm is dan lager.

De inspectie controleert scholen op meer punten dan op deze pagina is te zien. Wil je weten wat de inspectie nog meer vindt van deze middelbare school, kijk dan hier.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten