Nederland

600.000 Nederlanders leven al jaren in armoede

01 maart 2016 02:13 Aangepast: 01 augustus 2017 06:30
Beeld © ANP

De helft van de mensen die arm zijn in Nederland, is dat al heel lang. "Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm'', constateren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP publiceert vandaag een nieuw, groot rapport over armoede in Nederland. De conclusies zijn hard: bijna 600.000 Nederlanders verkeren al drie jaar of langer in armoede. Dat is bijna twee keer zoveel als bij eerdere tellingen.

Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen, schrijven de onderzoekers. Ze hebben verspreid over een langere periode gekeken of mensen drie jaar op rij onder de armoedegrens verkeerden.

Economische crisis
Het deel van de bevolking dat in armoede leeft, is sinds het begin van de economische crisis flink toegenomen. In 2007 ging het om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.

Het SCP legt de armoedegrens voor een alleenstaande bij een besteedbaar inkomen van net iets meer dan 1000 euro per maand. Voor grotere huishoudens ligt de grens hoger.

"Snel ingrijpen is cruciaal'', stelt onderzoeker Stella Hofs. Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het volgens haar wordt uit die situatie te komen. Het hebben van werk is daarvoor geen garantie. Wel helpt meer persoonlijke begeleiding. Van de mensen die het wel lukt om armoede te boven te komen, valt veel weer terug in de oude situatie. Na vijf jaar is ruim 40 procent weer terug bij af.

Geld vrijgemaakt
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt dat het rapport laat zien 'hoe stevig de economische crisis ons heeft geraakt in de periode tot 2013'. Voor mensen met lage inkomens is geld vrijgemaakt en zijn regelingen aangepast. Daardoor stijgt de koopkracht van werkenden met een inkomen rond het minimumloon dit jaar het meest, namelijk 5,8 procent, aldus de staatssecretaris. Daarnaast is jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldenbeleid.

Meer op rtlnieuws.nl:

RTL Nieuws
`