Nederland

Online pesten gaat onverminderd door

17 augustus 2015 05:30 Aangepast: 17 augustus 2015 09:03
Beeld © ANP

Ondanks inspanningen van de overheid om het te stoppen, neemt online pesten niet af. Bijna één op de tien jongeren heeft er wel eens mee te maken gehad.

Bijna acht procent van de jongeren tussen de 15 en 25 wordt wel eens gepest op internet. Van de jongeren tussen de 15 en 18 gaat het om 11 procent. En de pester is in twee derde van de gevallen een bekende van het slachtoffer.

ZIE OOK: Peter R. de Vries wil wet tegen online pesten

Het percentage jongeren dat te maken krijgt met cyberpesten is vrij stabiel, ondanks de aandacht die er de laatste jaren voor is, concludeert het CBS. De cijfers van 2012 (10,3 procent) en 2013 (12,5 procent) verschillen iets, maar doordat de uitkomst in werkelijkheid kan afwijken, komt het op ongeveer hetzelfde neer, aldus een woordvoerder van het CBS.

Cyberpesten komt bij jongeren ruim twee keer zo vaak voor als bij volwassenen. Naar mate de leeftijd vordert krijgen Nederlanders minder met online pesterijen te maken, blijkt uit de cijfers van het CBS. Ruim 11 procent van de jongeren tussen de 15 en 18 heeft ermee te maken, bij jongeren van 21 tot 25 is dat ruim 5 procent. Onder alle Nederlanders van 15 jaar en ouder komt cyberpesten bij drie procent wel eens voor.

De populairste vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Bij laster gaat het om het plaatsen van kwetsende teksten, roddels of foto’s op fora of profielsites. Ook stalken of dreigen met geweld komt voor. Chantage komt minder vaak voor. Bij ouderen komen alle verschillende vormen van cyberpesten ongeveer even vaak voor. 

ZIE OOK: 'Dancing man': We kunnen iets doen tegen cyberpesten

Ruim 14 procent van de jongeren die te maken hebben met cyberpesten maken hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Bijna 4 procent van hen deed daadwerkelijk aangifte. Oudere mensen, in de leeftijd 45 - 65, doen vaker aangifte dan jongeren.

Bekenden
De daders van het pesten zijn in twee derde van de gevallen bekenden van het slachtoffer. Het gaat dan bijvoorbeeld om collega’s, studiegenoten of buurtgenoten. 

`