Vrijdag 25 April
Menu Terug Zoeken
 
31 oktober 2012 17:26

Tekst e-mail Stef Blok aan achterban

De volledige tekst van de e-mail van Stef Blok aan bezorgde kiezers:

Bijlage bij dit bericht: VVD erkent zware premiestijging hoge inkomens.

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite hebt genomen uw gedachten met ons te delen over het Regeerakkoord. Alles overziend ligt er volgens ons nu een pakket dat evenwichtig is. Wij realiseren ons dat dit pakket iedereen in Nederland zal raken en dat iedereen dit ook zal voelen. Maar naar onze absolute overtuiging is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ons land sterker uit de crisis komt. Niet door problemen voor ons uit te schuiven, maar door nu orde op zaken te stellen in de overheidsfinanciën. Voor de VVD is het van belang dat het Regeerakkoord orde op zaken stelt in de overheidsfinanciën. Wij zijn het eens geworden over een pakket van 16 miljard euro aan bezuinigingen tot 2017. Zo dringen we het tekort van de overheid terug tot 1,5% in 2017, een belangrijke stap richting begrotingsevenwicht. De concessie die we gedaan hebben voor deze zo belangrijke financiële discipline is een verkleining van de verschillen tussen hogere en lagere inkomens.

Onze gehechtheid aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën klinkt misschien abstract, maar raakt ons allemaal. Nog steeds geeft de Nederlandse overheid meer uit dan ze binnenkrijgt. Onze staatsschuld bedraagt ruim 400 miljard euro. Elke werkende Nederlander staat voor 50.000 Euro in het krijt. Die situatie is onhoudbaar. Wij willen deze rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. We kunnen het ons niet veroorloven om eindeloos meer uit te geven dan we verdienen. Het geld dat we tekort komen, moeten we lenen.

U schrijft over de effecten van de inkomensafhankelijke zorgpremie op uw inkomen. Ik wil hier graag uitleggen welke veranderingen er op dit vlak aankomen.

De huidige nominale zorgpremie – het bedrag dat u zelf overmaakt aan uw zorgverzekeraar – gaat fors omlaag van rond de €1300 per jaar naar €255 in 2014. Er komt een nieuwe premie van ongeveer 11% die u zelf betaalt over uw inkomen. Deze premie wordt berekend op basis van uw persoonlijke inkomen (en dus niet van uw gezin) boven de €20.000 tot een maximum van €70.000 per jaar. Dat betekent dat u premie betaalt over maximaal €50.000. De maximale premie is dus circa €5500. Tegelijkertijd wordt het rondpompen van geld via de zorgtoeslag afgeschaft.

Wij beseffen dat de inkomensafhankelijke premie een vervelende maatregel is. Maar er staat ook iets positiefs tegenover. De tarieven van de inkomstenbelasting gaan vanaf 2014 in de tweede en derde schijf omlaag van 42 naar 38%. Hierdoor zijn mensen over hun inkomen tussen ca. €20.000 en €57.000 ongeveer 4% minder belasting kwijt. Het voordeel hiervan loopt op tot 1.500 euro per jaar bij elk inkomen boven de 57.000 euro. Onderstaand treft u een drietal voorbeelden aan die een beeld schetsen van hoe deze veranderingen volgend jaar kunnen uitpakken.

Met vriendelijke groet,

Stef Blok.

Indicatieve rekenvoorbeelden inkomensafhankelijke premie

De plannen ten aanzien van de zorgpremie bestaan uit een aantal onderdelen. De wijzigingen ten aanzien van de premie die u betaalt zijn:

In onderstaande voorbeelden worden deze verschillende effecten voor een drietal gezinnen weergegeven. Er zijn nog meer maatregelen uit het Regeerakkoord die van invloed zijn op de koopkracht van deze gezinnen, zoals de verhoging van de arbeidskorting, de daling van het toptarief door hypotheken en verlenging derde schijf door hypotheken. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in onderstaande berekening, omdat deze niet direct samenhangen met de inkomensafhankelijke premie.

Voorbeeld 1: Tweeverdieners met twee kinderen onder de 18. De inkomens in dit gezin bedragen €40.000 en €30.000 (bedragen in €)

|Huidige situatie |2014 Premie kinderen| 0| 0 Nominale premie volwassene 1 |1300 |255 Nominale premie volwassene 2 |1300 |255 Inkomensafh. premie volwassene 1 |0 |2200 Inkomensafh. premie volwassene 2 |0 |1100 Hogere algemene heffingskorting volwassene 1 |0 |-90 Hogere algemene heffingskorting volwassene 2 |0 |-90 Aanpassing belastingen volwassene 1 |0 |- 800 Aanpassing belastingen volwassene 2 |0 |- 400 Totaal per jaar |2600 |2430 Totaal per maand |217 |203

Dit gezin gaat per saldo per maand ca. €15 minder betalen vanwege deze maatregelen ten aanzien van de premie.

Voorbeeld 2: Alleenverdiener met partner zonder inkomen, en twee kinderen onder de 18. Het inkomen van de alleenverdiener in het gezin bedraagt €70.000 (bedragen in €)

| Huidige situatie |2014 Premie kinderen |0 |0 Nominale premie volwassene 1 |1300 |255 Nominale premie volwassene 2 |1300 |255 Inkomensafh. premie volwassene 1 |0 |5500 Inkomensafh. premie volwassene 2 |0 |0 Hogere algemene heffingskorting volwassene 1 |0 |-90 Hogere algemene heffingskorting volwassene 2 |0 |-90 Aanpassing belastingen volwassene 1 |0 |-1500 Aanpassing belastingen volwassene 2 |0 |0 Totaal per jaar |2600 |4330 Totaal per maand |217 |361

Dit gezin gaat per saldo per maand ca. €145 meer betalen vanwege deze maatregelen ten aanzien van de premie.

Voorbeeld 3: Tweeverdieners met twee kinderen onder de 18. De inkomens in dit gezin bedragen €70.000 en €70.000 (bedragen in €)

| Huidige situatie |2014 Premie kinderen| 0 |0 Nominale premie volwassene 1 |1300 |255 Nominale premie volwassene 2 |1300 |255 Inkomensafh. premie volwassene 1 |0 |5500 Inkomensafh. premie volwassene 2 |0 |5500 Hogere algemene heffingskorting volwassene 1 |0 |-90 Hogere algemene heffingskorting volwassene 2 |0 |-90 Aanpassing belastingen volwassene 1 |0|-1500 Aanpassing belastingen volwassene 2 |0| -1500 Totaal per jaar |2600 |8330 Totaal per maand |217 |694

Dit gezin gaat per saldo per maand ca. €480 meer betalen vanwege deze maatregelen ten aanzien van de premie.

VVD erkent zware premiestijging hoge inkomens

Volg RTL Nieuws ook op Facebook en Twitter