Vrijdag 18 April
Menu Terug Zoeken
 
28 maart 2012 15:30

Streng selecteren binnen defensieve sectoren

Streng selecteren binnen defensieve sectoren

In economisch moeilijke tijden vluchten veel beleggers in defensieve sectoren. De traditionele vluchthavens als telecom en farma bieden echter tegenwoordig minder bescherming dan verwacht. Een strengere selectie binnen de sectoren is meer dan ooit van belang. 

Sectoren

Sectoren als farma, telecom, tabak en nutsbedrijven zijn minder gevoelig voor economische cycli. Omdat ze in een basisbehoefte voorzien, weten de bedrijven in deze sectoren ook in moeilijke tijden doorgaans een stevige kasstroom te genereren. Beleggers kunnen daardoor in de regel profiteren van een aantrekkelijk dividendrendement.

Defensieve sectoren als telecom, farma en energie hebben beleggers de afgelopen tijd echter onaangenaam verrast. Zo heeft Telefonica het dividend verlaagd, liet KPN weten dat het niet langer aandelen gaat inkopen en moest een aantal farmabedrijven hun winstverwachtingen naar beneden bijstellen. Volgens fondsmanager Mark Glazener is er echter geen sprake van een structureel probleem. “Deze sectoren zijn nog steeds minder gevoelig voor economische cycli dan andere sectoren. Wel hebben specifieke sectoren hun eigen problemen te overwinnen.”

Kritisch oog

Overheden voeren bezuinigingsronden door, die naast particulieren ook bedrijven treffen. Een overheid kan een nutsbedrijf gemakkelijk een hogere belasting opleggen; de activa van een nutsbedrijf – zoals elektriciteitscentrales - staan immers vast in het land waar je de belasting wilt heffen. De hogere belastingen drukken de resultaten van de nutssector, deze kan de hogere kosten vaak niet direct aan de afnemers doorberekenen. De farmasector kampt momenteel met andere problemen, weet Glazener. “Die is traditioneel goed voor een gestage stroom van hoge marges, maar de komende jaren lopen veel patenten op medicijnen af.”

Concurrenten, veelal producenten van generieke middelen, kunnen daardoor markten voor veelverkochte medicijnen betreden, bijvoorbeeld die van cholesterolverlagers. Dat zorgt voor prijs- en margedaling voor de huidige patenthouders. De fondsmanager legt uit dat daarnaast in de huidige economische situatie overheden zoeken naar besparingen binnen de gezondheidszorg, onder andere door de keuze voor goedkopere medicijnen. “De kosten zijn een substantieel onderdeel van het bruto binnenlands product [BBP] en kunnen daarom rekenen op het kritische oog van overheden.” (In Nederland maken de zorgkosten zo’n 10 procent uit van het BBP, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau)

Een ander probleem dat de resultaten van de farmasector beïnvloedt, is dat de Amerikaanse Food & Drugs Administration (FDA) steeds strengere toelatingseisen hanteert voor nieuwe medicijnen op de Amerikaanse markt. “Nieuwe middelen die te weinig innovatief zijn of te veel lijken op bestaande middelen, krijgen geen goedkeuring”, legt Glazener uit. 

Alternatieven

De telecomsector kampt intussen met z’n eigen problematiek. De sector heeft simpel gesteld de inkomsten uit mobiele datadiensten te optimistisch ingeschat ten opzichte van de investeringen. Glazener: “Het gebruik van mobiele datadiensten neemt snel toe, maar het zijn niet de telecomaanbieders die hiervan profiteren. In plaats daarvan zijn het de technologiebedrijven, zoals Apple, die deze trend hebben opgepakt. Als ik mijn dochters wil bereiken, stuur ik geen sms, maar een berichtje via WhatsApp [een gratis online mobiele berichtenservice via Internet]. Telecombedrijven – die wel de bandbreedte leveren voor deze diensten – krijgen hiervoor veel minder betaald dan ze oorspronkelijk bedacht hadden. Hoewel de bedrijven nog redelijk stabiel opereren, zullen ze daarom de hoge marges van enige tijd geleden niet meer te halen.”

Reden voor Glazener om een neutrale weging aan te houden in de telecomsector. Het fonds team is op het huidige koersniveau bijvoorbeeld tijdelijk minder geïnteresseerd in klassiekers als Deutsche Telekom en France Télécom. “Op het moment dat ze erg goedkoop worden, kan het zijn dat we ze weer in de portefeuille opnemen.” Dat heeft voor Glazener ook te maken met de aantrekkelijke dividenden die veel defensieve telecombedrijven uitkeren. “Deutsche Telekom en France Télécom hebben een dividendrendement van respectievelijk 8 en 12,5 procent.” Voorwaarde is wel dat het dividend houdbaar moet zijn.

Waar de defensieve sectoren het laten afweten, zoekt Glazener naar alternatieven in subsectoren. “Zo kijken we binnen de sector defensieve consumptiegoederen naar bedrijven die hun inkomsten halen uit opkomende markten. Daar is – in tegenstelling tot de ontwikkelde markten – nog een aantrekkelijke groei te zien. Een voorbeeld is voedingsmiddelenconcern Nestlé dat naar verwachting zo’n 35 procent van de omzet behaalt in opkomende markten en daar een hoge groei kan realiseren.”

Disclaimer:

Deze informatie is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over Robeco’s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.